Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van medisch handelen. Het NFtK vindt het daarom belangrijk aandacht te besteden aan onderzoek naar kanker waardoor behandelingen kunnen worden aangepast om zo nog beter hun doel te bereiken. Basis van al deze behandelingen is het vergroten van de kans op overleving waarbij ook de kwaliteit van leven een hele belangrijke rol speelt. Het NFtK zet zich met name in om mensgerichte behandelingen (voeding, beweging en welzijn) vast onderdeel te laten worden van de zorg voor mensen met kanker. Door onderzoek zal niet alleen de kennis toenemen en kunnen behandelingen beter voor de patiënt werken maar wordt het ook voor medici en paramedici steeds gangbaarder om deze behandelingen toe te passen.

Onderzoek is en blijft altijd noodzakelijk. Graag dragen wij bij aan een betere aanpak van ondervoeding. Meer dan de helft van alle mensen met kanker verzwakt, vaak onnodig, en dat staat een goede behandeling en de kwaliteit van leven erg in de weg. Voeding is onlosmakelijk verbonden met fysieke inspanningen. Het wordt steeds duidelijker dat een goede lichamelijke conditie mensen met kanker helpt om de kwaliteit van leven vast te houden, de tumorgerichte behandelingen beter te verdragen en de kans op genezing te vergroten.

Onderzoek kan alleen maar plaatsvinden met uw bijdrage. Help nu.

Oproep tot onderzoeksvoorstel Bewegen bij Kanker

Voeding bij kanker onderzoeksronde 2019

Oproep aan voedingsprofessionals oncologie

Kinderen en kanker

In dit project wordt aan kinderen en jongeren die te maken krijgen met  kanker in het gezin diverse activiteiten, lotgenotencontact met leeftijdsgenoten, professionele hulp en een luisterend oor aangeboden.

Lees meer