Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Over ons

  1. Home
  2.  » Over ons

Over ons

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich in voor een Langer Beter Leven voor mensen met kanker. Dit staat voor het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen met kanker.

Het NFtK wil bijdragen aan een grotere kans om te overleven en te streven naar een optimale kwaliteit van leven door mensgerichte behandelingen (voeding, beweging en welzijn) vast onderdeel te laten worden van het oncologische behandelplan. Het NFtK denkt een bijdrage aan deze doelstelling te kunnen leveren door het geven van objectieve voorlichting en het mogelijk maken van gericht wetenschappelijk onderzoek en patiënt gerelateerde projecten. De focus ligt daarbij op voeding (o.a. het voorkomen van ondervoeding), beweging (o.a. kwaliteit van leven) en welzijn (o.a. psychosociale begeleiding). Voor een volledig overzicht van onze bestedingen verwijzen wij u naar onze jaarverslagen.

Podcast

Luister naar deze podcast van Inloophuis Aan Het Water met Lon Claassen, directeur van het NFtK. Hierin kunt krijgt u een goed beeld van waar het NFtK voor staat en de activiteiten die binnen  de speerpunten van Voeding Beweging en Welzijn plaatsvinden.

Wat we doen

Voorlichting

 

1. Nieuwsbrieven & Folders

Er bestaat inmiddels een uitgebreide folderlijn over de meest uiteenlopende onderwerpen. Deze worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Folders bevatten vaak informatie over 1 onderwerp. De nieuwsbrief geeft een overzicht van actualiteiten. Naast de papierenversie is er op de website altijd een digitale kopie beschikbaar. Tevens is het mogelijk geïnformeerd te worden via de digitale nieuwsbrief.

 

2. Voorlichting organisaties

Met uw steun worden soms andere organisaties geholpen om specifieke en waardevolle voorlichting te geven.

 

3. Telefoon & Mail

Regelmatig worden wij benaderd met vragen over kanker. Naast het beantwoorden van die praktische vragen bieden wij ook een luisterend oor. Kankerpatiënten bespreken met ons medische of financiële zaken maar soms ook hun twijfels, zorgen en angsten. Deze mogelijkheid wordt door velen zeer gewaardeerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van medisch handelen. Het NFtK vindt het daarom belangrijk aandacht te besteden aan onderzoek naar kanker waardoor behandelingen kunnen worden aangepast om zo nog beter hun doel te bereiken. Basis van al deze behandelingen is het vergroten van de kans op overleving waarbij ook de kwaliteit van leven een hele belangrijke rol speelt. Het NFtK zet zich met name in om mensgerichte behandelingen (voeding, beweging en welzijn) vast onderdeel te laten worden van de zorg voor mensen met kanker. Door onderzoek zal niet alleen de kennis toenemen en kunnen behandelingen beter voor de patiënt werken maar wordt het ook voor medici en paramedici steeds gangbaarder om deze behandelingen toe te passen.

Patiënt gerelateerde projecten

Centraal in alle activiteiten staat de patiënt. De patiënt wordt overstroomt door informatie maar blijft met zeker zoveel vragen zitten. Er zijn veel bronnen te vinden zoals op de diverse sites op het internet. Soms is het wenselijk dat deze sites financiële ondersteuning voor hun activiteiten zoeken. Er zijn voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waarbij patiënten zijn betrokken die in lijn zijn met de doelstellingen van het NFtK. Daar waar mogelijk zullen wij die financieel ondersteunen. Een plaats waar je als patiënt terecht kunt om eens een kop koffie te drinken met lotgenoten zijn de landelijk verdeelde inloophuizen. Wij achten, in het kader van psychosociale begeleiding, deze mogelijkheden zeer waardevol.

Een overzicht van lopende  onderzoeken en projecten voor een Langer, Beter Leven voor mensen met kanker vindt u hier.