Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Schenken met belastingvoordeel

  1. Home
  2.  » 
  3. Doneren
  4.  » Periodieke schenking

Schenken met belastingvoordeel

In een schenkingsovereenkomst legt u een periodieke schenking vast waardoor de gehele gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting zonder drempel. De looptijd is minimaal vijf jaar. Dubbel voordeel, ten eerste voor u en daarbij komt uw gift ook volledig ten goede aan de doelstellingen van het Nationaal Fonds Tegen Kanker. Daarmee steunt u uiteraard voorlichting, patiënt gerichte projecten en wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op een Langer Beter Leven voor mensen getroffen door kanker.

Voorwaarden

• De periodieke schenking moet schriftelijk zijn vastgelegd. Wij kunnen u daarbij helpen.
• Er dient over een periode van 5 jaar ieder jaar, minimaal 1 keer per jaar een zelfde bedrag te worden geschonken.
• De ontvanger van de gift (het goede doel) moet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. Het NFTK heeft die ANBI-status.

U bepaalt

U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke gift. Hoe hoger de schenking, hoe groter het bedrag dat u kunt aftrekken. Uiteraard kan de periodieke schenking te allen tijde worden gestopt, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Schenking regelen

Het vastleggen van periodiek schenking kan het NFTK makkelijk voor u regelen. Als u onderstaande formulieren van de Belastingdienst invult, sturen wij deze ondertekend retour aan u.
Een overeenkomst periodieke schenking
Een betalingsvolmacht periodieke schenking

het RSIN nummer van het NFTK is 807820301. Dit moet u invullen op de formulieren

U kunt beide formulieren zonder postzegel naar het NFTK sturen.
Nationaal Fonds Tegen Kanker
Antwoordnummer 9163
1000 WV Amsterdam

Doneren

 

Lees meer

Acties tegen kanker

 

Lees meer

Vriendenloterij

 

Lees meer

Nalaten

 

Lees meer

Zelf overmaken

 

Lees meer

Sponsoractie starten

 

Lees meer

Wandelen tegen kanker

 

Lees meer

Hoe wij ons geld besteden

 

Lees meer