Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Behandeling

  1. Home
  2.  » Behandeling

Behandelen van kanker

Bijdragen aan een langer en beter leven van mensen met kanker kan altijd beter. Het optimaal behandelen van kanker bestaat volgens het Nationaal Fonds tegen Kanker uit de combinatie van tumor- en mensgerichte behandelingen. Deze laatste groep van behandelingen zijn gericht op voeding, beweging en welzijn. Een goed behandelplan kan bijdragen aan minder complicaties, minder bijwerkingen en vergroot het succes van andere behandelingen en draagt daarmee bij aan een hogere levensverwachting met een betere kwaliteit van leven. Daarnaast draag je zelf actief bij aan het succes van deze behandelingen. Mensgerichte zijn dus essentieel en moeten daarom een vast onderdeel zijn van de behandeling.

Tumorgericht behandelen

Vanzelfsprekend moet er bij het vaststellen van een tumor een plan van aanpak komen dat gericht is op het verwijderen of het zo klein mogelijk houden van de tumor. De meest bekende tumorgerichte behandelingen zijn opereren, bestralen en het toedienen van cytostatica, ook wel chemotherapie genoemd, of andere geneesmiddelen. De ziekte maar ook de tumorgerichte behandelingen moeten door het lichaam worden gedragen en dat is in veel gevallen bijzonder zwaar. Daarom zijn gerichte behandelingen op het gebied van voeding, beweging en welzijn van essentieel belang. Door inzet van de patiënt zelf en onder begeleiding van een zorgprofessional kan het succes van een behandeling worden vergroot en zal de kwaliteit van leven langer worden behouden of verbeteren. 

Mensgericht behandelen

Het versterken van het lichaam door een gerichte en persoonlijk voedingsplan aangevuld met fysieke inspanning (bewegen of sport) geeft een betere lichamelijke conditie. Hierdoor ontstaan er minder complicaties tijdens en na een operatie en kan herstel sneller en beter verlopen. Tijdens chemotherapie en het gebruik van andere geneesmiddelen kan het de bijwerkingen verminderen en vergroot het de kans dat een kuur kan worden afgemaakt. Dit is ook het geval bij bestralingen of de effecten daarvan. Ook als behandelen niet mogelijk is, zal het inzetten van mensgerichte behandelingen een positief effect hebben. Behandelingen op het gebied van voeding en beweging vragen voor een belangrijk deel een actieve rol van de patiënt zelf en versterken tevens de mentale kracht. Een goede geestelijke conditie mag bij de behandeling niet ontbreken. Alleen al de boodschap: “u heeft kanker” kan een verwoestend effect hebben. Psychosociale begeleiding en/of andere vormen die effect hebben op de gemoedsrust van de patiënt en zijn of haar naasten kunnen een positief effect hebben op het verdere leven en zijn daarom een essentieel onderwerp binnen een behandelplan.

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich middels voorlichting en onderzoek in om bij te dragen aan een langer en beter leven. Wilt u weten wat wij doen neem dan nu een gratis abonnement op onze nieuwsbrief. Helpt u mee en wilt u direct steunen klik dan hier.

De behandelaren

Veel van de behandelopties zijn los maar ook gecombineerd in te zetten. Een arts, verpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut of psycholoog kan aangeven welke behandelmogelijkheden bijdragen aan de genezing of om zo lang mogelijk te blijven leven. Centraal moet daarbij de wens van de patiënt staan. De patiënt kan als regisseur maar ook zelf als behandelaar (denk daarbij aan voeding, beweging en ook mentale ontspanning) bijdragen aan het vergroten van de overlevingskansen in balans met een wenselijke kwaliteit van leven.

Patiënt als behandelaar

In tegenstelling tot een operatie, chemo of bestraling geven voeding, beweging en welzijn de patiënt de mogelijkheid direct zelf actief bij te dragen aan het behandelplan. Zelf meehelpen om kanker te bestrijden, verlaagt het gevoel van machteloosheid en draagt bij aan een beter en langer leven.