Nuttige Links

Voeding

Zorgprofessionals voeding

Zorgprofessionals voeding

 • De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) Voedings- en dieetbehandeling zijn een belangrijke ondersteunende therapie om curatie dan wel maximale palliatie te bereiken. Probleem is echter dat ziekte en behandeling een negatieve invloed op de voedingstoestand en lichaamssamenstelling hebben, waardoor de behandelbaarheid van kanker af kan nemen en de kwaliteit van leven vermindert. Door ziekte en behandeling neemt ook het vermogen van de patiënt af om goed en voldoende te eten, waardoor de voedingstoestand verder verslechtert.
 • De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) Bij deze vereniging kunt u zoeken naar een diëtist gespecialiseerd in oncologie. U klikt ‘overige zoekopties‘ aan en vult dan ‘kanker’ in bij extra of ervaring.
 • Het Netwerk Orthomoleculair Diëtisten (NOD) Het NOD is een netwerk voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in de orthomoleculaire voedingsleer en geneeskunde. Het netwerk is erkend door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), wat betekent dat beide partijen met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen. Een orthomoleculair diëtist is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen naar een optimale gezondheid, met behulp van passende voeding die voorziet in de benodigde voedingsstoffen. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat een juiste voeding (orthos) de basis is voor de juiste moleculen, die gezamenlijk zorgen voor een optimaal functioneren van het lichaam. Het NOD biedt een enorme hoeveelheid kennis die zij met haar leden heeft opgebouwd. Hier vindt u een overzicht van orthomoleculair diëtisten aangesloten bij het NOD. Nederlands Kanker Instituut, diëtetiek Diëtetiek van het AVL.
 • MalnuCare MalnuCare is een informatie- en behandelcentrum bij (dreigende) ondervoeding in de eerste lijn. U kunt hier terecht bij diëtisten die met ondervoeding als specialisatie.
 • Eerstelijns Ondervoedings Instituut (EOI) EOI wil kennis en kunde delen met professionals op het gebied van ondervoeding met als doel een optimale behandeling bij (dreigende) ondervoeding in de eerstelijnszorg. U kunt hier terecht voor gecertificeerde diëtisten op het gebied van ondervoeding.
 • Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR.
 • Artsen voor Niet Toxische Tumor Therapie (ANTTT) Niet-toxische tumortherapie (NTTT) Ook wel Moermantherapie of biologische kankertherapie genoemd, is de behandeling van kanker met middelen en methodes, die de eigen afweer van de patiënt moeten versterken. Daardoor kan de tumor effectiever worden bestreden door het eigen afweersysteem of de patiënt kan de gangbare, min of meer giftige, reguliere behandeling beter verdragen.
 • Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) MBOG is een beroepsvereniging. Deze zorgt voor bijscholing voor aangesloten leden. Op deze site treft men een lijst van zowel artsen als therapeuten die bij het MBOG zijn aangesloten.
 • Nederlands Genootschap voor Orthomoleculaire Oncologie (NGOO)
 • Dieetditdieetdat.nl Op deze site vindt u oncologische diëtisten.
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie)

Beweging

Zorgprofessionals beweging

Zorgprofessionals beweging

 • Cancer Care Center (CCC) Het Cancer Care Center biedt samenhangende nazorg op fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied aan (voormalig) kankerpatiënten en hun naasten. De nadruk ligt daarbij op wat mogelijk is, op de toekomst, op vitaliteit en herstel.
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NFVL) Een vereniging waar u CKR geregistreerde oedeem- en oncologie-fysiotherapeuten vindt. De oncologie-fysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s. De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden. Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.
 • Fysiotherapie en kanker Informatie over het belang van bewegen bij kanker, wat de oncologie fysiotherapeut kan betekenen en hoe je deze kan vinden.
 • Onconet Onconet biedt een netwerk van oncologische fysiotherapeuten die zorg bieden voor het behoud van fitheid tijdens en na de medische behandeling van kanker.
 • Fysiotherapie Oncologie Netwerk Noord Deze fysiotherapeuten in Drente zijn gespecialiseerd in oncologische zorg en kunnen u tijdens of na de behandeling professionele begeleiding bieden.
 • Tegenkracht Deze stichting biedt aan mensen met kanker sportbegeleiding op maat, gericht op sneller herstel en re-integratie. Zij hebben een netwerk van sportscholen, trainers, sport-fysio’s en gespecialiseerde oncologie-fysiotherapeuten.
 • Ergotherapie De ergotherapeut helpt bij het zoeken naar oplossingen voor kankerpatiënten die problemen ondervinden in het dagelijks leven als gevolg van de ziekte of de behandeling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van pijn waardoor de patiënt wordt beperkt in zijn bewegingen.Fysiotherapie Nederlands Kanker Instituut, Afdeling fysiotherapie binnen het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL)
 • De Ultieme Uitdaging Stichting de Ultieme Uitdaging wil mogelijke drempels voor (ex)kankerpatiënten om te (gaan) bewegen wegnemen en ze op professionele wijze begeleiden op weg naar een (meer) actieve levensstijl, een betere conditie en meer plezier in het leven.

Welzijn

Zorgprofessionals welzijn

Zorgprofessionals welzijn

 • Inloophuizen en Psycho oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning (IPSO) IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland.
 • Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) De NVPO is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. In het NVPO deskundigenbestand vindt u zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Momenteel bestaat het bestand uit psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers en er komen voortdurend nieuwe zorgverleners bij. De zorgverleners in dit landelijke bestand voldoen aan de kwaliteitscriteria opgesteld door de NVPO.
 • Psychosociale Centra In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg.
 • Oncokompas Biedt overzicht van de mogelijkheden voor begeleidende zorg bij kanker.
 • Care for Cancer Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De consulenten van Care for cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen.
 • Verwijsgids Kanker (IKN) Helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker. Op ieder moment na de diagnose.
 • Kanker en verzekeren biedt informatie over het afsluiten van Overlijdens Risico Verzekering voor mensen met kanker.

Inloophuizen

Adressen Inloophuizen

Patiëntenorganisaties

Lijst van patiëntenorganisaties
 • Alvleeskliervereniging Nederland (AVKV) Een landelijke patiëntenvereniging, die opkomt voor de belangen van patiënten met een aandoening aan de alvleesklier waaronder alvleesklierkanker.
 • Leven met kanker Leven met kanker was voorheen De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en  is een samenwerkingsverband van 24 kankerpatiëntenorganisaties. Als kankerpatiëntenbeweging willen we de kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker verbeteren.
 • Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal (SPKS) Voor mensen met een vorm van kanker aan het spijsverteringskanaal. SPKS biedt een netwerkorganisatie voor kankerpatiënten, hun partners en voor hun naaste omgeving. Zij brengt deze met elkaar in contact en behartigt hun belangen.
 • Stichting Klankbord Is de patiëntenvereniging voor mensen die een vorm van hoofd-halskanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten.

Behandeling buitenland adressen

Buitenlandse behandelcentra

Diverse websites over kanker Nederlandstalig

Websites over kanker
 • Dutch Doctor Informatie en onderzoek naar de effectiviteit van psychosociale begeleiding bij kanker.
 • Expertisecentrum Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) Het GIOCA is een expertisecentrum speciaal voor mensen met kanker in de slokdarm, maag, dunne en dikke darm, endeldarm, rectum, lever, galwegen of alvleesklier. Het GIOCA is een topreferente, multidisciplinaire polikliniek waar verschillende specialismen hun krachten bundelen om topzorg te garanderen.  Patiënten worden binnen één dag onderzocht en gediagnosticeerd en gaan dus meestal naar huis met een duidelijke diagnose en behandelplan.
 • Het Klokhuis Het welbekende jeugdprogramma Klokhuis biedt op haar website veel informatie over kanker. Tevens zijn daar de 5 uitzendingen te zien die gemaakt zijn over dit onderwerp. In navolging hiervan is er ook een boek verschenen in begrijpelijke taal voor kinderen vanaf 8 jaar. “Het Klokhuis boek over kanker”.
 • Gezondheidsplein Site met basisinformatie over gezondheid.
 • Haarstichting Opgericht voor mensen met haarproblemen en haarziekten. Zij geven onafhankelijke voorlichting aan mensen met haarproblemen en haarziekten, zo ook over haaruitval door kanker.
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie is in het najaar van 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.
 • Nederlands Trial Register (NTR) Het Nederlands Trial Register Het NTR is een openbaar toegankelijk en vrij te doorzoeken prospectief trialregister, waarin studies staan geregistreerd die lopen in Nederland of worden uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers.
 • Nederlandse vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) De NVRO is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie en heeft als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de radiotherapie in Nederland.
 • Ortho Institute Commerciële, maar heldere site over voedingssupplementen en hun werking bij diverse ziekten, waaronder kanker. Het tijdschrift Fit met voeding is hier ook digitaal beschikbaar.
 • PSA prostaatkankerblog Blog met waarschuwingen over de gevaren die kleven aan het laten meten van de PSA-waarden zonder dat er directe klachten zijn of verdenking van prostaatkanker is.
 • Reliable Cancer Therapies (RCT) een non-profitorganisatie die op onderzoek gebaseerde informatie verstrekt over kankerbehandelingen en financiering verleent voor de ontwikkeling van een aantal beloftevolle kankertherapieën.
 • Startpagina voor algemene medische zaken
 • Stichting Beeldgestuurde Behandelingen van Kanker (SBBVK) Informatie over beeldgestuurde behandelingen van kanker in Nederland en Buitenland.
 • Stichting Jongeren en Kanker (SJK) De SJK is er voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar die geconfronteerd worden met kanker. Geconfronteerd met kanker betekent dat je zelf kanker hebt (gehad) of iemand in je naaste omgeving. Het SJK biedt een platform om ervaringen met elkaar te delen.
 • Stichting langs de Zijlijn vraagt aandacht voor de gevolgen voor kinderen uit het gezin als een gezinslid wordt getroffen door kanker.
 • Stichting Orthomoleculaire Educatie (SOE) Hier vindt u achtergrondinformatie over de orthomoleculaire manier van werken. Let op: De adressenlijst van behandelaars bevat naast adressen van artsen ook adressen van niet-artsen.
 • Stichting ‘Verdriet door je hoofd’ heeft als doelen het informeren en ondersteunen van kinderen (4-18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of andere naasten. Het informeren van ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat zodat kinderen én ouders beter met de situatie om kunnen gaan.
 • Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) Het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg en nazorg voor kind en gezin.
 • Voeding en kankerinfo Op deze website worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling van kanker.
 • Kanker Actueel Kanker Actueel is een online platform dat voorziet in de nieuwste informatie over reguliere en aanvullende – complementaire – niet toxische behandelwijzen en middelen voor de ziekte kanker.

Diverse websites Engelstalig

Engelstalige websites over kanker