Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Nuttige Links

 1. Home
 2.  » 
 3. Kanker
 4.  » Links

Voeding

Zorgprofessionals voeding

Zorgprofessionals voeding

 • De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) Voedings- en dieetbehandeling zijn een belangrijke ondersteunende therapie om curatie dan wel maximale palliatie te bereiken. Probleem is echter dat ziekte en behandeling een negatieve invloed op de voedingstoestand en lichaamssamenstelling hebben, waardoor de behandelbaarheid van kanker af kan nemen en de kwaliteit van leven vermindert. Door ziekte en behandeling neemt ook het vermogen van de patiënt af om goed en voldoende te eten, waardoor de voedingstoestand verder verslechtert.
 • In de Verwijsgids Kanker kunt u een diëtist oncologie vinden.
 • De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) Bij deze vereniging kunt u zoeken naar een diëtist gespecialiseerd in oncologie. U klikt ‘overige zoekopties‘ aan en vult dan ‘kanker’ in bij extra of ervaring.
 • MalnuCare MalnuCare is een informatie- en behandelcentrum bij (dreigende) ondervoeding in de eerste lijn. U kunt hier terecht bij diëtisten die met ondervoeding als specialisatie.
 • Eerstelijns Ondervoedings Instituut (EOI) EOI wil kennis en kunde delen met professionals op het gebied van ondervoeding met als doel een optimale behandeling bij (dreigende) ondervoeding in de eerstelijnszorg. U kunt hier terecht voor gecertificeerde diëtisten op het gebied van ondervoeding.
 • Dieetditdieetdat.nl Op deze site vindt u oncologische diëtisten.
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie)

Beweging

Zorgprofessionals beweging

Zorgprofessionals beweging

 • Cancer Care Center (CCC) Het Cancer Care Center biedt samenhangende nazorg op fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied aan (voormalig) kankerpatiënten en hun naasten. De nadruk ligt daarbij op wat mogelijk is, op de toekomst, op vitaliteit en herstel.
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NFVL) Een vereniging waar u CKR geregistreerde oedeem- en oncologie-fysiotherapeuten vindt. De oncologie-fysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s. De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden. Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.
 • Fysiotherapie en kanker Informatie over het belang van bewegen bij kanker, wat de oncologie fysiotherapeut kan betekenen en hoe je deze kan vinden.
 • Onconet Onconet biedt een netwerk van oncologische fysiotherapeuten die zorg bieden voor het behoud van fitheid tijdens en na de medische behandeling van kanker.
 • Fysiotherapie Oncologie Netwerk Noord Deze fysiotherapeuten in Drente zijn gespecialiseerd in oncologische zorg en kunnen u tijdens of na de behandeling professionele begeleiding bieden.
 • Tegenkracht Deze stichting biedt aan mensen met kanker sportbegeleiding op maat, gericht op sneller herstel en re-integratie. Zij hebben een netwerk van sportscholen, trainers, sport-fysio’s en gespecialiseerde oncologie-fysiotherapeuten.
 • Trainen met kanker is gespecialiseerd op het gebied van sportbegeleiding bij kanker.
 • Ergotherapie De ergotherapeut helpt bij het zoeken naar oplossingen voor kankerpatiënten die problemen ondervinden in het dagelijks leven als gevolg van de ziekte of de behandeling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van pijn waardoor de patiënt wordt beperkt in zijn bewegingen.Fysiotherapie Nederlands Kanker Instituut, Afdeling fysiotherapie binnen het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL)
 • De Ultieme Uitdaging Stichting de Ultieme Uitdaging wil mogelijke drempels voor (ex)kankerpatiënten om te (gaan) bewegen wegnemen en ze op professionele wijze begeleiden op weg naar een (meer) actieve levensstijl, een betere conditie en meer plezier in het leven.

Welzijn

Zorgprofessionals welzijn

Zorgprofessionals welzijn

 • Inloophuizen (IPSO) IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen in Nederland.
 • Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) De NVPO is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. In het NVPO deskundigenbestand vindt u zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Momenteel bestaat het bestand uit psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers en er komen voortdurend nieuwe zorgverleners bij. De zorgverleners in dit landelijke bestand voldoen aan de kwaliteitscriteria opgesteld door de NVPO.
 • Psychosociale Centra In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg.
 • Oncokompas Biedt overzicht van de mogelijkheden voor begeleidende zorg bij kanker.
 • Care for Cancer Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De consulenten van Care for cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen.
 • Verwijsgids Kanker (IKN) Helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker. Op ieder moment na de diagnose.
 • Kanker en verzekeren biedt informatie over het afsluiten van Overlijdens Risico Verzekering voor mensen met kanker.
 • Kanker doet veel met je Bundeling van diverse organisaties die kunnen helpen op het gebied psycho-sociale klachten bij  kanker.

Inloophuizen

Adressen Inloophuizen
 • IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen in Nederland. Hier vindt u alle inloophuizen bij u in de buurt.
 • Op onze website vindt u een lijst met psycho oncologische instellingen in Nederland

Patiëntenorganisaties

Lijst van patiëntenorganisaties

Diverse websites over kanker Nederlandstalig

Websites over kanker
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL)  Ziekenhuis gespecialiseerd in de multidisciplinaire behandeling van kanker.
 • Erasmus MC kankerinstituut  Ziekenhuis gespecialiseerd in de patiëntenzorg rondom kanker.
 • Expertisecentrum Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) Het GIOCA is een expertisecentrum speciaal voor mensen met kanker in de slokdarm, maag, dunne en dikke darm, endeldarm, rectum, lever, galwegen of alvleesklier. Het GIOCA is een topreferente, multidisciplinaire polikliniek waar verschillende specialismen hun krachten bundelen om topzorg te garanderen.  Patiënten worden binnen één dag onderzocht en gediagnosticeerd en gaan dus meestal naar huis met een duidelijke diagnose en behandelplan.
 • Het Klokhuis Het welbekende jeugdprogramma Klokhuis biedt op haar website veel informatie over kanker. Tevens zijn daar de 5 uitzendingen te zien die gemaakt zijn over dit onderwerp. In navolging hiervan is er ook een boek verschenen in begrijpelijke taal voor kinderen vanaf 8 jaar. “Het Klokhuis boek over kanker”.
 • Gezondheidsplein Site met basisinformatie over gezondheid.
 • Haarstichting Opgericht voor mensen met haarproblemen en haarziekten. Zij geven onafhankelijke voorlichting aan mensen met haarproblemen en haarziekten, zo ook over haaruitval door kanker.
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis.
 • Nederlandse Kankerregistratie Database met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker:
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie is in het najaar van 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.
 • Nederlands Trial Register (NTR) Het Nederlands Trial Register Het NTR is een openbaar toegankelijk en vrij te doorzoeken prospectief trialregister, waarin studies staan geregistreerd die lopen in Nederland of worden uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers.
 • Nederlandse vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) De NVRO is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie en heeft als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de radiotherapie in Nederland.
 • NKI Nederlands Kanker Instituut
 • Stichting Jongeren en Kanker (SJK) De SJK is er voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar die geconfronteerd worden met kanker. Geconfronteerd met kanker betekent dat je zelf kanker hebt (gehad) of iemand in je naaste omgeving. Het SJK biedt een platform om ervaringen met elkaar te delen.
 • Stichting langs de Zijlijn vraagt aandacht voor de gevolgen voor kinderen uit het gezin als een gezinslid wordt getroffen door kanker.
 • Stichting ‘Verdriet door je hoofd’ heeft als doelen het informeren en ondersteunen van kinderen (4-18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of andere naasten. Het informeren van ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat zodat kinderen én ouders beter met de situatie om kunnen gaan.
 • De Vereniging Kinderkanker Nederland  Het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg en nazorg voor kind en gezin.
 • Koffertje Troost biedt boeken over kanker en alles daaromheen speciaal geschikt voor kinderen.
 • VUmc Cancer Center Centrum  Verbonden aan VUmc gespecialiseerd in de patiëntenzorg rondom kanker.

Diverse websites Engelstalig

Engelstalige websites over kanker