Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Over kanker

  1. Home
  2.  » 
  3. Kanker
  4.  » Over kanker

Over kanker

U wilt beter begrijpen wat kanker is. Misschien bent u patiënt, heeft iemand in uw omgeving kanker of bent u bang dat u zelf kanker heeft. Hier wordt u stap voor stap uitgelegd wat kanker is en waarom kanker levensbedreigend kan zijn. Een beter begrip van de ziekte voorkomt veel misverstanden en maakt het gesprek met familieleden en artsen gemakkelijker.

Eén ding staat als een paal boven water: wetenschappelijk onderzoek blijft nodig om de strijd tegen kanker te winnen. Om zo mensen met kanker een langer beter leven te geven. Het Nationaal Fonds tegen Kanker gebruikt uw donatie vooral om Nederlands onderzoek te steunen. Geen ander fonds besteedt zo gericht aandacht aan voeding, beweging en welzijn voor mensen met kanker in Nederland.

Wat is kanker?

Kanker is niet één ziekte maar een verzamelnaam voor ruim honderd verschillende kwaadaardige tumoren. Borstkanker is dus heel verschillend van blaaskanker. Al die vormen verschillen sterk van elkaar. En ook de oorzaak is niet eenduidig. Soms is er erfelijkheid in het spel, soms roken of verdere leefstijl, soms een virus, en vaker is de precieze oorzaak onduidelijk.

Lees meer
En evenmin als één oorzaak kent kanker één remedie. Iedere vorm van kanker heeft een eigen behandeling nodig. En ook de kansen op genezing lopen nogal uiteen: van één tot negenennegentig procent.

Geïntegreerde aanpak het best

Kanker zal dus nooit met één middel te genezen zijn. Dat inzicht is relatief nieuw. Lange tijd werd gedacht dat kanker één soort ziekte was en er dus hard gezocht moest worden naar hét middel tegen kanker. De behandelingsmethoden streden in het begin dan ook om het hardst met elkaar om het beste resultaat. Tot bleek dat een combinatie van bijvoorbeeld operatie en bestraling, of chemotherapie en bestraling juist beter werkte dan de keuze voor de een of de ander.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.

Lees meer
Nationaal Fonds tegen Kanker pleit daarenboven voor een nog sterkere combinatie, namelijk die van behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn. Meer dan de helft van alle kankerpatiënten wordt geconfronteerd met een verschijnsel dat ondervoeding heet. Het vaststellen van ondervoeding, of de kans daarop, en het inzetten van een gerichte behandeling door een diëtist bij mensen met kanker is van groot belang. Daarnaast vindt het NFtK het bevorderen van herstel door het inzetten van beweging of het aanbieden van bijvoorbeeld psychosociale begeleiding van belang. Deze behandelingen kunnen bijdragen aan een beter verloop van de ziekte en een veel hogere kwaliteit van leven tijdens en na de behandelingen.

Langdurig proces

Bij kinderen kan het wel heel snel gaan, maar de meeste soorten kanker bij volwassenen ontstaan gedurende een (zeer) langzaam proces dat jaren kan duren. Bijvoorbeeld door te roken worden de cellen in de longen aangetast waardoor er mutaties (veranderingen) in de celkernen ontstaan. De beschadigde cellen veroorzaken dan een verkeerd delingsproces.

‘Opeens’ ziek

Kanker begint dus met één cel die zich niet op de juiste wijze gaat delen. Als zo’n cel zich bijvoorbeeld iedere 120 dagen eenmaal deelt wordt het gezwel ieder jaar ongeveer twee keer zo groot. Het kan zo wel een aantal jaren duren voor het gezwel één centimeter groot is. De toekomstige patiënt voelt zich dan nog helemaal fit en gezond; er lijkt niets aan de hand en zelfs bij controle is een klein gezwel niet altijd zichtbaar. Omdat de cellen zich echter om de 120 dagen blijven delen heeft het kankergezwel dan na weer een jaar toch ‘ineens’ een omvang van twee centimeter, en weer een jaar later vier centimeter. De kanker kan dan levensbedreigend zijn geworden, ook omdat deze andere weefsels verdrukt of vernietigt. Jarenlang nergens last van en dan ‘opeens’ ernstig ziek. Dit is vaak een moeilijk te begrijpen situatie. Het maakt tevens duidelijk dat van ‘er vroeg bij zijn’ vaak geen sprake kan zijn. Over het algemeen wordt kanker pas ontdekt als de tumor al zo groot is dat hij voelbaar is, of wanneer er al uitzaaiingen zijn.

Het NFtK geeft voorlichting en ondersteunt  onderzoeken en patiëntgerichte projecten voor een Langer, Beter Leven voor mensen met kanker. We zien overtuigende resultaten,helpt u mee?