Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Waar we voor gaan en waar we voor staan

  1. Home
  2.  » 
  3. Over ons
  4.  » Missie en Visie

Visie

Waar we voor gaan!

Een Langer en Beter Leven voor mensen met kanker met aandacht voor behandelingen op het gebied van voeding, beweging en welzijn die hieraan bijdragen. Die geïntegreerde aanpak zal ook de kwaliteit van leven van kankerpatiënten sterk verbeteren. Als we nú meer aan kankerpreventie doen zullen in de toekomst minder mensen kanker krijgen. Kortom, minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen van kanker en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten: dát is ons doel!

Missie

Waar we voor staan!

Naast de reguliere behandelmethoden, bestaan er veel complementaire behandelmethoden waarmee goede resultaten worden geboekt, maar waar kankerpatiënten vaak geen weet van hebben. Het Nationaal Fonds tegen Kanker vindt dat daardoor de keuzemogelijkheid en keuzevrijheid van kankerpatiënten beperkt is en dat de overlevingskansen onvolledig worden benut.

Nationaal Fonds tegen Kanker is het énige fonds dat Nederlands wetenschappelijk onderzoek steunt en informatie geeft over complementaire behandelmethoden tegen kanker. Complementaire behandel methoden zijn bedoeld om de reguliere behandeling aan te vullen. U kunt daarbij denken aan voeding, beweging, psychosociale begeleiding en andere behandelmethoden.

Tot slot zien wij veel kansen in het bestrijden van kanker door het vaker voorkómen ervan. Dat kan wanneer mensen zich bewuster worden van de relatie tussen risicofactoren en het ontstaan van kanker.

Om een toekomst met minder kanker, een grotere overlevingskans en betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten te kunnen realiseren is voorlichting en wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.

Voorlichting over:

  • reguliere én complementaire behandelmethoden van kanker
  • voeding
  • beweging
  • psychosociale begeleiding
  • nieuwe behandel methoden

Wetenschappelijk onderzoek en projecten in Nederland stimuleren naar:

  • complementaire behandelmethoden van kanker