Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Welbevinden

  1. Home
  2.  » 
  3. Welzijn bij kanker
  4.  » Welbevinden

Welbevinden

Gelukkig komt er tegenwoordig steeds meer aandacht voor het welbevinden en de psychische gevolgen van kanker. Er zijn diverse manieren en methoden ontwikkeld om kankerpatiënten te helpen om beter met kanker om te leren gaan. U kunt daarvoor terecht bij:

Het ziekenhuis
De meeste ziekenhuizen hebben een afdeling maatschappelijk werk waar patiënten vaak goed terechtkunnen met alle mogelijke psychische problemen die met de ziekte gepaard gaan. Voor veel mensen is dit een eerste en relatief laagdrempelige stap om hulp te zoeken bij het verwerken van alle emoties rondom kanker.
Inloophuizen
De laatste jaren komen er steeds meer inloophuizen voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten. Hier worden vaak veel psychosociale cursussen gegeven en er is ruimte voor lotgenotencontact. Wij vermelden op onze site onder psychosociale hulp een lijst met inloophuizen en psychische ondersteuning of kijk voor een inloophuis in uw provincie op: www.fink.slimcms.nl (Federatie van Inloophuizen in Nederland). Zie ook www.ipso.nl (Instellingen Pyscho Sociale Oncologie).
Gespecialiseerde instellingen
Maar er zijn ook instelling in Nederland die een stapje verder gaan dan psychische steun alleen. Daar wordt psychosociale begeleiding als een belangrijk onderdeel van de behandeling zelf gezien. Samen met de medische zorg kan de psychische zorg in hun optiek veel bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Door te zorgen voor een sterkere ‘geestelijke weerbaarheid’ stijgt de kwaliteit van leven, kunnen de kansen op langere overleving, of zelfs genezing toenemen.

Werkt het echt?

Het wetenschappelijke bewijs van het effect van geestelijke begeleiding op kanker is nog niet geleverd. Maar er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat gunstige psychosociale factoren een bijdrage leveren aan de vergroting van de weerstand (o.a. is een toename van afweercellen aangetoond). Maar dergelijk onderzoek heeft nog steeds een lage prioriteit, zodat het nog wel even zal duren voor er verder ‘hard bewijs’ komt.

Maar, ook kankerpatiënten die in eerste instantie huiverig zijn voor deze benadering en zichzelf hiervoor te nuchter vinden, geven nadien aan dat de psychosociale begeleiding onmisbaar voor ze is geweest. Iets waar ze veel steun aan hebben gehad bij de verwerking van kanker en het doorstaan van de behandelingen. Rust en ruimte in je geest in een emotioneel zo spannende tijd zorgt voor een prettiger leven. Ook een onafhankelijk gesprek bij het verwerken van slechte boodschappen maakt het soms wat makkelijker.

Erover praten

Welke manier u ook kiest om steun te krijgen bij alle emoties rondom het hebben van kanker en de behandelingen: erover praten is belangrijk! Of het nu is met uw partner, ouders, vrienden, de buurman of een therapeut: praten over kanker voorkomt dat u zichzelf terugtrekt en de angsten u boven het hoofd groeien. En, wat vaak vergeten wordt, door erover te praten geeft u ook uw directe omgeving (uw partner, kinderen, familie of vrienden) de mogelijkheid over hún angst en verdriet te praten, speel voor elkaar geen verstoppertje. Want niet alleen uzelf bent bang voor de behandelingen of een slechte afloop. Er samen over praten kan een hele opluchting zijn en betekent ook dat je elkaar kunt steunen.