Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Privacyverklaring

Het Nationaal Fonds tegen Kanker (“NFtK”) zet zich in voor een Langer Beter Leven voor mensen met kanker. Wij zetten ons in om voeding, beweging en welzijn vast onderdeel te laten worden binnen de oncologische zorg.

Het NFtK is een fondsenwervende instelling die met giften van derden en binnen de bovenstaande doelstelling voorlichting, patiëntgerichte projecten en wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt.
Door deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. NFtK handelt als verantwoordelijke  binnen de  uitvoering volgens de wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het NFtK vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het NFtK houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving (AVG).

Mocht u naar aanleiding van onderstaande informatie nog vragen heeft of als u het oneens bent met een actie genomen door het NFtK aangaande uw gegevens neem dan contact met ons op via info[at]tegenkanker.nl.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met ons. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt het NFtK?

1.1 Voor onze doelstellingen zullen wij een aantal persoonsgegevens van u verwerken:
• naam
• geslacht
• adres
• woonplaats
• email adres
• (mobiel) telefoonnummer
• IBAN
• giftgegevens
• gegevens inzake een door u afgegeven machtiging
• door u aangereikte informatie

1.2 NFtK kan uw persoonsgegevens van u zelf of van derden verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld uw gegevens verstrekken als u een donatie (via een automatische machtiging) doet, of als u contact met ons opneemt.

2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

2.1 In verband met haar doelstellingen kan NFtK uw persoonsgegevens verwerken voor: activiteiten die gelet op de doelstellingen van NFtK gebruikelijk zijn;
• voor fondsenwervende activiteiten;
• het verstrekken van informatie;
• het vastleggen en innen van de giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
• het behandelen van klachten/geschillen;
• het doen uitoefenen van accountantscontrole;
• en/of het uitvoeren van wettelijke regelingen.

2.3 Wij kunnen derden inschakelen die voor ons diensten verrichten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Bewaartermijn

3.1 Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor het NFtK de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

4. Cookies

4.1 Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt of dat u steeds van elke nieuwe door ons geïnstalleerde cookie op de hoogte wordt gesteld. Indien cookies niet geaccepteerd worden, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website.

5. Hyperlinks naar andere websites

5.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

6. Wijzigingen

6.1 NFtK kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. U kunt uw gegevens opvragen en zo nodig laten wijzigen. Als u niet langer informatie van NFtK wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven. Hiervoor en voor uw andere vragen over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op:

NFtK
W.G. Plein 187
1054 SC Amsterdam
tel. 020 5304933 bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
e-mailadres: info[at]tegenkanker.nl
Deze Privacyverklaring treedt in werking op: 1 mei 2019