Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

ANBI

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » ANBI

ANBI status, belastingvoordelen

Het Nationaal Fonds Tegen Kanker (NFTK) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen: Het NFTK betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Dat betekent dat wat u ons geeft niet naar de belasting, maar volledig naar het goede doel gaat.

Als het NFTK zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Dat betekent dat wij de projecten die wij steunen of het wetenschappelijk onderzoek wat wij financieel mogelijk maken van uw gift niet nog eens belastinggeld moeten betalen. Het geld kan dus volledig worden ingezet waar het ook voor bedoeld is.

U mag als donateur van het NFTK uw donatie (gift, schenking, legaat, testament) aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer hierover kunt u lezen in het menu ‘ik wil helpen’. Meer informatie over de ANBI status kunt vinden op de website van de belastingdienst. Daar kunt u ons ook vinden in het ANBI register.

ANBI gegevens

Het Nationaal Fonds tegen Kanker staat statutair ingeschreven als: Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK).

ANBI Gegevens

RSIN : 807820301 K.v.K.: 34113091 Adres: W.G. Plein 187 1054 SC Amsterdam Internet: www.tegenkanker.nl E-mail: info[at]tegenkanker.nl Tel: 020 5304933 maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 13.00 uur. Rekeningnummer: IBAN NL92 INGB 0000 207 205 (voor specifieke acties worden ook andere rekeningnummers gebruikt, bij twijfel kunt u altijd contact opnemen)

Bestuur

Het bestuur van het Nationaal Fonds Tegen Kanker (NFTK) bestaat uit vrijwilligers die het werk van de stichting een bijzonder warm hart toedragen. De bestuursleden en andere vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor gemaakte redelijke kosten. Het huidig bestuur anno 2023 bestaat uit:

  • Dhr. mr. Ch. H. van Dijk (Voorzitter)
  • Dhr. drs. J.G.M. van Ophem (Penningmeester)
  • Dhr. drs. M.G.J. Smit (Secretaris)
  • Mevr. drs. S. Pieterson (Bestuurslid)

De doelstellingen en de hoofdlijnen van het beleid zijn opgenomen in het beleidsplan 2023-2027. Het bestuur stelt het salaris van de directeur vast. Voor alle medewerkers wordt het beloningsbeleid opgesteld conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het NFTK publiceert jaarlijks haar jaarverslag wat te bekijken is op deze website.