Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
  1. Home
  2.  » 
  3. Verlopen acties
  4.  » Fit to fight darmkanker

Prehabilitatie

Dankzij onze donateurs is het mogelijk geworden een zeer belangrijke stap te maken in het opnemen van voeding, beweging en welzijn (psychosociale hulp) binnen de behandeling van mensen met kanker.

De resultaten zijn zeer veel belovend. Het is gebleken dat het mogelijk is een programma aan te bieden waarin mensen met kanker ZELF kunnen bijdragen aan het succes van hun behandeling. Daarmee krijgen patiënten ook weer zelf regie over de behandeling. Het is mogelijk om binnen 4 weken de conditie te verbeteren. Dit zorgde er voor dat er in plaats van 40% nu 86% van alle patiënten een maand na de operatie beter hersteld waren. Deze verdubbeling is er mede aanleiding voor dat er nu zoveel  geld beschikbaar is gesteld dat er 700 patiënten mee kunnen doen aan het vervolgonderzoek. Er zal worden bekeken of er naast het vlottere herstel en de betere kwaliteit van leven ook minder complicaties op zullen treden. Dit kan alleen met een fittere patiënt.

Wij danken onze donateurs en hopen dat vele zullen helpen om meer van dit soort belangrijke stappen voor mensen met kanker te maken.

Vindt u dergelijk onderzoek ook belangrijk? Steun dan het NFtK. Uw bijdrage is van harte welkom en zorgt voor een Langer Beter Leven voor mensen met kanker.

Fit to Fight in de media

  • Maxima Medisch Centrum
  • Links het voorlichtingsfilmpje over Fit to Fight.
  • Bekijk hier het item wat  gemaakt is over Fit to  Fight darmkanker bij Een Vandaag.

Fit to Fight darmkanker, het project

De meeste mensen met de diagnose darmkanker zullen een operatie ondergaan. Een operatie is de belangrijkste behandeling om werkelijk te genezen. Helaas treden er tijdens en direct na de operatie veel complicaties op. De meest ernstige complicatie is naadlekkage waar de patiënt heel ziek van kan worden en zelfs kan komen te overlijden.

Artsen zijn al jaren bezig dit te verbeteren maar men loopt hierbij tegen een muur op. Aan het Maxima Medisch Centrum is nu een speciaal programma ontwikkeld wat men in wil zetten om de patiënt  Fit to Fight darmkanker te krijgen en zo het aantal complicaties te verlagen. Het programma bestaat uit een conditie- en krachttraining, voedingsondersteuning, toediening van extra eiwitten, psychologische hulp en, indien nodig, een stoppen-met-roken-traject. Vernieuwend is ook dat er tien zorgdisciplines binnen ons ziekenhuis aan meewerken: chirurgen, diëtisten, fysiotherapeuten, sportartsen, anesthesiologen, psychologen, maag-darm-leverartsen, casemanagers, verpleegkundigen en onderzoekers. Een integrale aanpak, dat heeft de toekomst.

Een breed team van zorgprofessionals slaagde erin de kracht en de conditie van de betrokken patiënten in een periode van vijf weken vóór hun operatie met zo’n vijftien procent te laten toenemen. Inmiddels hebben de onderzoekers ook de interesse van andere financiers weten te wekken. Daardoor kan er een groot internationaal vervolgonderzoek starten onder zevenhonderd patiënten.

Deze studie is inmiddels afgelopen en krijgt een groot  internationaal gevolg.

Fit to Fight, het onderzoeksteam.

Lees het interview Fit to Fight met onderzoeksleider dr Gerrit Slooter,