Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Voedings- en bewegingsonderzoek onder hoofd-halskankerpatiënten

  1. Home
  2.  » 
  3. Huidige acties
  4.  » Voedings- en bewegingsonderzoek onder hoofd-halskankerpatiënten

Opgehaald                                                                         Streefbedrag: €35.000,-

  • 38% 38%

U kunt deze actie ook steunen met een eigen inzamelingsactie via Facebook

Over dit onderzoek (PA-INTENS)

Mensen die behandeld worden voor kanker in de keel, de mond of de hals hebben vaak veel problemen met eten. Ze vallen daardoor ongewild af, raken ondervoed en verliezen spiermassa. Met als gevolg dat hun levenskwaliteit ernstig verslechtert. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek gaan onderzoeken  wat de effecten van een beweeginterventie zijn tijdens een behandeling met chemo en bestraling (chemoradiatie) op het totaal energieverbruik, vetvrije massa, voedingstoestand en spierkracht. Met dit inzicht kan bijv. de dieetbehandeling optimaal worden ingezet voor het behoud van de voedingstoestand. In combinatie met behoud of herstel van spiermassa en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van leven.  

Het NFtK vindt dit onderzoek, PA-INTENS geheten, zeer waardevol omdat er juist vanuit een gecombineerde voedings- en bewegingsvisie naar een oplossing wordt gezocht die kankerpatiënten verlichting moet bieden.

• A. Kok, MSc, diëtist-onderzoeker UMC Utrecht, hoofdaanvrager en uitvoerend onderzoeker

PA-INTENS het onderzoek

In het PA-INTENS onderzoek wordt gekeken naar het effect van een beweeginterventie tijdens de chemotherapie en /of bestraling op:

  • het totale energieverbruik
  • vetvrije massa
  • voedingstoestand
  • en spierkracht bij hoofd-halskankerpatiënten.

Dit onderzoek vindt plaats aan het  UMC Utrecht en zal ongeveer 2 jaar duren.  Onderzoeksresultaten worden verwacht eind 2019

Onderzoeksteam:
• A. Kok, MSc, diëtist-onderzoeker UMC Utrecht (r)
• M. de Bruin, BSc, hoofd afdeling diëtetiek UMC Utrecht
• Dr. H. Jager-Wittenaar, PhD, Lector Hanzehogeschool Groningen
• Dr. C. Speksnijder, Assistant Professor Cancer Center en Julius Centrum UMC Utrecht
• Dr. A. May, Associate Professor Epidemiologie Divisie Julius Centrum, UMC Utrecht
• Dr. C. Veenhof, Hoogleraar Fysiotherapie Divisie Hersenen, UMC Utrecht
• Dr. M. Stuiver, Fysiotherapeut, AVL te Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam
• Prof. dr. R. de Bree, KNO-arts, Hoogleraar Hoofd-Hals Chirurgische, UMC Utrecht

Eerste inzichten onderzoek UMC Utrecht

Komend jaar ondersteunt het NFtK veel onderzoek op het gebied van voeding en beweging in de zorg voor patiënten met kanker. Een lopend onderzoek is PA-INTENS, gericht op hoofd-halskankerpatiënten. Het wordt verricht aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, in samenwerking met het onderzoeksinstituut Antoni van Leeuwenhoek. Onderzocht wordt in hoeverre de voedingsbehoefte van deze patiënten verandert als zij meer gaan bewegen. We vroegen oncologiediëtist en onderzoeker Annemieke Kok naar haar tussentijdse bevindingen.

Mensen met hoofd-halskanker hebben vaak problemen met voedselinname, waardoor hun spiermassa afneemt. De patiënten in dit onderzoek nemen deel aan een bewegingsprogramma, dat hun fysieke conditie zou kunnen verbeteren. Voorwaarde is dat hun voedselinname wordt afgestemd op de voedingsbehoefte, die als gevolg van het bewegen zou kunnen veranderen. Hoe kwam u tot dit onderzoek?
‘Er is eerder vergelijkbaar wetenschappelijk onderzoek verricht onder andere patiëntengroepen met kanker. Daaruit kwam naar voren dat de patiënten dankzij een gecombineerd bewegings- en voedingsprogramma de behandeling van hun kanker beter konden doorstaan. Ze waren ook minder moe en herstelden beter. Het is echter nog onduidelijk hoe de voedingsbehoefte verandert bij verhoging van de mate van lichaamsbeweging. Dat onderzoeken wij in deze studie.

U bent met een aantal patiënten aan het werk. Hoe ervaren zij het onderzoek?
Een deel van de patiënten is enthousiast. Een ander deel vindt deelname toch wat belastend. Ze geven aan zich volledig te willen richten op de behandeling van de kanker en er niet te veel omheen te willen doen. Ik leg dan uit dat ze door meer te bewegen en een daarop afgestemde energie- en eiwitinname zelf positief kunnen bijdragen aan hun conditie. Als onderzoekers begrijpen wij ook dat de behandeling van kanker veel vraagt van de patiënt door onder andere de bijwerkingen, de vele afspraken in het ziekenhuis en de reistijden. Goede begeleiding is dan ook essentieel om het vol te houden.’

Wat is het doel van dit onderzoek?
‘Als uiteindelijk duidelijk is welk effect het bewegen heeft op de voedingsbehoefte, dan kunnen we het voedingsadvies nog beter afstemmen op de individuele patiënt. In combinatie met een beweegprogramma zal dit bijdragen aan het behoud van spiermassa en kunnen we patiënten zo goed mogelijk voorbereiden op de behandeling van kanker en de levenskwaliteit van deze groep patiënten verbeteren.