Over ons

Over ons

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich in voor een Langer Beter Leven voor mensen met kanker. Dit staat voor het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen met kanker.

Het NFtK wil bijdragen aan een grotere kans om te overleven en te streven naar een optimale kwaliteit van leven door mensgerichte behandelingen (voeding, beweging en welzijn) vast onderdeel te laten worden van het oncologische behandelplan. Het NFtK denkt een bijdrage aan deze doelstelling te kunnen leveren door het geven van objectieve voorlichting en het mogelijk maken van gericht wetenschappelijk onderzoek en patiënt gerelateerde projecten. De focus ligt daarbij op voeding (o.a. het voorkomen van ondervoeding), beweging (o.a. kwaliteit van leven) en welzijn (o.a. psychosociale begeleiding). Voor een volledig overzicht van onze bestedingen verwijzen wij u naar onze jaarverslagen.

Wat we doen

Voorlichting

1. Nieuwsbrieven & Folders

Er bestaat inmiddels een uitgebreide folderlijn over de meest uiteenlopende onderwerpen. Deze worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Folders bevatten vaak informatie over 1 onderwerp. De nieuwsbrief geeft een overzicht van actualiteiten. Naast de papierenversie is er op de website altijd een digitale kopie beschikbaar. Tevens is het mogelijk geïnformeerd te worden via de digitale nieuwsbrief.

2. Voorlichting organisaties

Met uw steun worden soms andere organisaties geholpen om specifieke en waardevolle voorlichting te geven.

3. Telefoon & Mail

Regelmatig worden wij benaderd met vragen over kanker. Naast het beantwoorden van die praktische vragen bieden wij ook een luisterend oor. Kankerpatiënten bespreken met ons medische of financiële zaken maar soms ook hun twijfels, zorgen en angsten. Deze mogelijkheid wordt door velen zeer gewaardeerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Overlevingskansen van patiënten met kanker zijn groter wanneer reguliere behandelingen worden versterkt met complementaire (aanvullende) behandelingen. Diverse stoffen of aanvullende behandelingen blijken een gunstige invloed te hebben bij kanker. De aanwijzingen kunnen soms zelfs talrijk zijn. Toch ontbreekt goed wetenschappelijk bewijs. Daarom subsidiëren we het onderzoek naar juist dit soort middelen en methoden. Waarom is dat nodig? Onderzoek naar aanvullende behandelmethoden wordt nauwelijks gedaan. Dat heeft helaas alles met geld te maken. Behandelingen met stoffen bijvoorbeeld afkomstig uit voeding of kruiden zijn vaak ‘niet-patenteerbaar’. Er is geen mogelijkheid om patent aan te vragen en daardoor is de commerciële bescherming voor een bedrijf niet mogelijk. Dat betekent dat het – vaak erg dure – onderzoek zichzelf niet snel kan terugverdienen met de verkoop van de onderzochte middelen. Het is dus simpelweg niet commercieel lucratief. Hierdoor worden soms stoffen die geen commercieel gewin op leveren maar wel grote gezondheidswinst kunnen opbrengen niet bekeken. Daarmee blijft een groot terrein in de strijd tegen kanker braak liggen. Daarom is uw steun van groot belang!

Een voorbeeld

Kruiden zijn vaak niet-patenteerbaar. Zo blijkt het kruid kurkuma (geelwortel, een bestanddeel uit kerrie) een breed scala van gunstige werkingen te vertonen als het gaat om kanker. Feitelijk veel breder dan de gebruikelijke chemotherapie! Maar er zijn nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens over het gebruik bij mensen met kanker. Hierdoor wordt het nog amper gebruikt. Artsen die zijn gespecialiseerd in natuurlijke kankerbehandelingen, zoals Artsen in de Niet Toxische Tumor Therapie maken wel gebruik van kurkuma en andere stoffen. Onderzoek naar dit soort middelen is van groot belang voor kankerpatiënten omdat ze gezondheidswinst opleveren. Op dit moment subsidieert het NFtK verschillende grote onderzoeksprojecten naar aanvullende middelen tegen kanker.

Patiënt gerelateerde projecten

Centraal in alle activiteiten staat de patiënt. De patiënt wordt overstroomt door informatie maar blijft met zeker zoveel vragen zitten. Er zijn veel bronnen te vinden zoals op de diverse sites op het internet. Soms is het wenselijk dat deze sites financiële ondersteuning voor hun activiteiten zoeken. Er zijn voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waarbij patiënten zijn betrokken die in lijn zijn met de doelstellingen van het NFtK. Daar waar mogelijk zullen wij die financieel ondersteunen. Een plaats waar je als patiënt terecht kunt om eens een kop koffie te drinken met lotgenoten zijn de landelijk verdeelde inloophuizen. Wij achten, in het kader van psychosociale begeleiding, deze mogelijkheden zeer waardevol.