Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Fit bij kanker

  1. Home
  2.  » 
  3. Huidige acties
  4.  » Fit bij kanker

Fit bij kanker

Opgehaald                                                                         Streefbedrag: €117.000,-

U kunt deze actie ook steunen met een eigen inzamelingsactie via Facebook

Over dit project

We prijzen ons gelukkig met het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Men is hier zeer actief op het gebied van trainings- en voedingsonderzoek bij kanker. Een nieuw onderzoek – Fit bij kanker – dat onder leiding staat van sportarts dr. Goof Schep is erop gericht mensen met kanker zo fit mogelijk te krijgen én te houden. De aanpak omvat fysieke training met voedingsondersteuning, ergotherapie en mentale begeleiding. Het doel is een veelomvattend programma te ontwikkelen, dat zich goed leent voor een brede toepasbaarheid binnen de Nederlandse kankerzorg. Fitheid moet vanaf het begin van de diagnose een belangrijk aandachtspunt worden en meegenomen worden in de totale behandeling, waarbij de patiënt goed gecoached wordt om zijn fitheid optimaal te krijgen. Hoewel er veel bekend is van de mogelijkheid tot verbeteren van fitheid en het nut hiervan is dit op dit moment nog niet ingepast in de zorg. De onderzoekers in Veldhoven hechten veel waarde aan een gepersonaliseerde aanpak. Goed kijken naar wat de ­patiënt kan en wat bij zijn of haar gezondheidstoestand past. Zodat je niet te weinig, maar ook niet overmatig ­behandelt. Simpel gezegd: waardevolle zorg op maat. We verwachten de onderzoeksresultaten van Fit bij kanker in 2021.