Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
Selecteer een pagina

Vasten en kanker

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Vasten en kanker

Vasten

Al langere tijd wordt vermoed dat vasten een gunstig effect heeft op de chemotherapie. In proefdieronderzoek is al eerder aangetoond dat een dieet minder schade oplevert aan gezonde cellen en zelfs de tumor aanpakt. 

Lees meer

De gedachte hierachter is dat door het vasten gezonde cellen zichzelf beter beschermen door hun energie te stoppen in herstel en behoud. Tumorcellen, door hun mutaties volledig gericht op groei, kunnen dat dan niet en zijn daardoor extra kwetsbaar. Het is niet eenvoudig om een goede omschrijving te geven wat vasten is. De meest gangbare uitleg van vasten is dat er gedurende een bepaalde periode niets of heel weinig wordt gegeten en/of gedronken. De duur van vasten kan variëren van een gedeelte van de dag tot meerdere dagen of weken. Tot drie dagen vasten lijkt geen probleem bij gezonde mensen. Maar er voldoende gedronken worden.

Bij mensne die in een slechte voedingstoestand verkeren, en bij patiënten met chronische ziekten of andere gezondheidsproblemen, kan vasten extra ongunstig werken op hun al matige of slechte conditie. Ga daarom niet zelf aan de slag maar doe dit in overleg met uw behandelaar en/of diëtist.

Gratis nieuwsbrief

Vasten en kanker

Uit studies met proefdieren zijn er aanwijzingen dat het geven van geen of heel weinig voer tijdens chemotherapie de tumorgroei afremt en de gezonde cellen beschermt. 

Lees meer

In een recent onderzoek bij muizen met darmkanker die drie dagen moesten vasten voor de chemotherapie, bleek dat de muizen die gevast hadden vrijwel geen last hadden van bijwerkingen. De chemotherapie was net zo werkzaam bij deze muizen als bij de muizen die gewoon gegeten hadden voor de chemotherapie. Hoewel deze resultaten bij proefdieren gunstig zijn, ontbreekt er goed onderzoek bij mensen. Onderzoek bij dieren kan niet altijd worden vertaald naar de mens, omdat stoffen in het menselijk lichaam zich vaak heel anders gedragen en de reacties ook heel anders zouden kunnen zijn dan bij proefdieren. Daarom kunnen er op basis van alleen deze studies geen sluitende conclusies worden getrokken.

Studie vasten bij kanker

In Nederland wordt momenteel  een studie uitgevoerd om te onderzoeken of vasten helpt om chemotherapie bij borstkanker veiliger en meer effectief te maken.

Update 29 juni 2020. De eerste hoopvolle resultaten van dit onderzoek zijn verschenen.

Lees meer

Onderzoekers onder leiding van oncologen uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de BOrstkanker OnderzoeksGroep (BOOG) aan het LUMC  zijn een stap dichter bij de beantwoording van die vraag na afronding van de eerste gerandomiseerde klinische studie. Zij beschrijven hun hoopgevende resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. C.

Eiwitten, suiker en calorieën beperkt

De DIRECT-studie had tot doel het effect te meten van een vasten nabootsend dieet op de effectiviteit en veiligheid van chemotherapie bij vrouwen met niet-uitgezaaide borstkanker. 131 vrouwen werden willekeurig verdeeld in 2 groepen. De ene helft volgde drie dagen voorafgaand en op de dag van chemotherapie het vasten nabootsend dieet, waarbij de inname van eiwitten, suiker en calorieën wordt beperkt. De andere helft at zoals gebruikelijk. Het was al bekend dat het vasten nabootsend dieet de concentratie van groeifactoren die kankergroei kunnen stimuleren verlaagt. Dit komt vooral door de (sterke) beperking van de inname van eiwit en suiker, twee voedingsstoffen die de groei van kankercellen kunnen bevorderen.

Beschermt tegen schade

Verschillende analyses wezen uit dat de tumor beter op de chemotherapie reageerde bij de vrouwen die het dieet volgden. Er was geen verschil in bijwerkingen tussen beide groepen. De schade aan DNA-moleculen in witte bloedcellen was minder bij vrouwen die het dieet volgden. Dat suggereert volgens de onderzoekers dat het dieet beschermt tegen beschadiging van gezonde cellen door de chemotherapie. De onderzoekers kunnen op basis van deze studie nog niets zeggen over het effect van het dieet op (ziektevrije) overleving.​

Meer onderzoek nodig

De DIRECT-studie is het eerste klinische onderzoek naar het effect van het vasten nabootsend dieet bij chemotherapie.‘Hoewel de resultaten van de studie hoopgevend zijn, en een belangrijke stap op weg naar voeding als ondersteuning van therapie bij kanker, moet meer onderzoek onze resultaten bevestigen voordat we deze aanpak voor vrouwen met borstkanker kunnen aanbevelen’, zei internist-oncoloog en onderzoeksleider Judith Kroep. ‘We moeten het onderzoek vooral zien als een belangrijke bouwsteen in de kennis over de bijdrage van een vasten nabootsend dieet aan de behandeling van kanker.’

bron:  LUMC