Verhalen

Verhalen

Wie een ingreep moet ondergaan, heeft er baat bij vooraf een programma te volgen dat de gezondheid verbetert. Hoe fitter u de behandeling tegemoet treedt, hoe sneller u daarna herstelt. De programma’s op dit gebied  zijn erop gericht dat de patiënt voorafgaand aan een operatie of een andere tumorgerichte behandeling intensief aan zijn of haar gezondheid gaat werken. Zo’n traject moet bij voorkeur direct na de diagnose worden ingezet en door medische professionals worden begeleid. Of het helpt? Zeker!

Er is inmiddels voldoende onderzoek naar gedaan om te kunnen concluderen: hier ligt gezondheidswinst voor het oprapen. Dit wordt onderschreven door onderstaande persoonlijke verhalen van mensen met kanker, of wiens partner kanker had en zelf de regie in handen namen tijdens hun behandeling.