Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Voor onderzoekers

Subsidie aanvragen

Het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) draagt bij aan het initiëren, stimuleren en dankzij haar donateurs aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en projecten die gericht zijn op mensgerichte behandeling zoals voeding, beweging, en welzijn binnen de oncologische zorg. Hierbij is het belangrijk dat het onderzoek snel kan bijdragen aan het verbeteren van de behandeling of zorg voor mensen met kanker. Onderzoek moet bijdragen aan een Langer Beter Leven voor mensen met kanker. Het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven door behandelingen gericht op voeding (o.a. het voorkomen van ondervoeding), beweging (o.a. het bevorderen van herstel) en welzijn (o.a. psychosociale begeleiding) onderdeel te laten zijn van het behandelplan dat is het doel van het NFtK.

Ook in 2020 komen wij weer graag in contact met zorgprofessionals of onderzoekers die plannen hebben voor projecten en wetenschappelijk onderzoek gericht op de boven beschreven onderwerpen. Subsidieaanvragen moeten voor 1 mei 2020 worden ingediend. 

In plaats van het indienen van een subsidie-aanvraag verzoeken wij u eerst of per mail of telefonisch met ons in contact te komen om uw ideeën met ons te delen. Het is het hele jaar mogelijk om dit te doen.

Subsidie aanvragen

Mail: info@tegenkanker.nl

Tel: 020 530 49 33

Vormen van subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van alle redelijke kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. De voorkeur gaat uit naar pilot studies waarbij het mogelijk is de uitkomsten te gebruiken in het succesvoller laten worden van een vervolg aanvraag, mogelijk bij andere subsidieverstrekkers, van grotere onderzoeken.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een subsidie wordt altijd aangevraagd door één persoon. Over het algemeen zal dit een onderzoeksleider zijn of, indien de aanvraag een promotieonderzoek betreft, de promotor. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij de wetenschappelijke, organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd, op zich neemt. Dit houdt onder meer in dat de aanvrager, indien subsidie wordt toegekend, zal zorgdragen voor voortgangsrapporten en een wetenschappelijk verslag aan het eind van de subsidieperiode.