Beoordeling & selectiecriteria

Beoordelings- en selectiecriteria

Het bestuur neemt de beslissing om een subsidieaanvraag toe te kennen of af te wijzen. Het bestuur wordt hierbij geadviseerd. Het bestuur behoudt zich het recht voor om schriftelijk aanvullende opmerkingen te maken, waarop de aanvrager zijn reactie kan geven. Op basis van het advies, het passend zijn van het onderzoek binnen de doelstellingen van het Nationaal Fonds tegen Kanker, het beschikbaar zijn van gelden om onderzoek te financieren beoordeelt het bestuur welke aanvragen gehonoreerd zullen worden. Over afwijzingen van subsidieaanvragen kan niet worden gecorrespondeerd.