Proefschriften

Proefschriften

Het Nationaal Fonds tegen Kanker ondersteunde promovendi die onderzoek naar kanker hebben verricht. Hier vindt u een overzicht van de betreffende proefschriften.

Afweer tegen kanker
  • dr. Nikki Buijs- VU AmsterdamArginine/Nitric oxide metabolism in surgical oncology. Dit proefschrift behandelt de rol van het ­aminozuur arginine in ons lichaam. Deze stof is essentieel voor een goed werkend afweersysteem en daarom erg belangrijk in de strijd tegen kanker. Een kwaadaardige tumor en een operatie echter verminderen de arginineconcentraties in het menselijk lichaam. Door kankerpatiënten rond hun operatie voeding met extra arginine te geven, ontstond een betere overleving.
Alvleesklierkanker Nanoknife (IRE) PANFIRE studie
Betulinezuur
Bewegen bij kanker
  • Dr. Stefan van Rooijen – Maxima Medisch Centrum Veldhoven.  Colorectal cancer surgery; clinical improvements introducing prehabilitation. Dit proefschrift behandelt het eerder door het NFtK gefinancierde onderzoek naar fit worden vóór een darmkankeroperatie (Fit to Fight).
  • Dr. Maike G Sweegers – Amsterdam UMC. Measuring and understanding the effects of physical activity on physical fitness, fatigue and quality of life. (Beter meten en begrijpen van de effecten van fysieke activiteit op vermoeidheid, fitheid en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker).  Maike Sweegers onderzocht de effecten van trainingsprogramma’s tijdens en na de behandeling van kanker op de ervaren vermoeidheid, het uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven. Dit deed ze door de resultaten van verschillende studies samen te vatten. Ze vond dat het volgen van een trainingsprogramma tijdens of na de behandeling van kanker leidt tot een significante verbetering in kwaliteit van leven, uithoudingsvermogen en vermoeidheid ten opzichte van patiënten die geen trainingsprogramma hebben gevolgd. 
Curcumine, photodynamische therapie
Ondervoeding en kanker
Dieet restrictie voor operatie, lifestyle en alvleesklierkanker, MRI bij borstkanker
Neutrofielen, radiologie bij longkanker, biomarkers ovarium carcinoom, genetica darmkanker, borstklier
ATP in thuiszorg, slokdarmkanker, acrylamide dieet, stamcel, e.a. proefschriften
Alcohol darmkanker, gereguleerde celdood, zelfdoding kankercel, chirurgie, BMHKanker, e.a. proefschriften
Kanker vaccins, stamcel transplantatie, schildklierkanker
Vermoeidheid bij kanker
  • dr. Jonna van VulpenUMC Utrecht  Effects of exercise on cancer-related fatigue: moving forward  Dit proefschrift gaat over onderzoek naar het effect van fysieke training op vermoeidheid die is ontstaan door kanker en kankerbehandelingen. Vermoeidheid geldt als een van de meest voorkomende bijwerkingen van de ziekte en de behandelingen. Deze vermoeidheid heeft veel negatieve gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt. Hierdoor kunnen werken en deelnemen aan sociale activiteiten moeilijker worden. En wie steeds moe is, loopt een grotere kans in een zwaarmoedige stemming te raken. Gelukkig bestaat er een veelbelovende behandeling: lichamelijke training. In haar promotieonderzoek laat Jonna van Vulpen zien dat fysieke training, bij voorkeur onder deskundige begeleiding, positieve effecten heeft op vermoeidheid bij mensen met verschillende typen kanker.
Welzijn en kanker

In dit onderzoek aandacht om welzijn en de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren door de symptoomcontrole en psychosociale ondersteuning te optimaliseren. De meerderheid van de kankerpatiënten met psychosociale problemen hebben achter geen behoefte heeft aan deze ondersteuning maar meer behoefte aan het bespreken van emotionele zorgen wat het welzijn van patiënten kan verbeteren.’