Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Proefschrift Rianne Hogenbirk
Rianne Hogenbirk promotie

Proefschrift dr. Rianne Hogenbirk

Spiermassa is een belangrijk onderdeel van algemene fysieke fitheid, kwaliteit van leven en het vermogen om te herstellen van ziekte. In de laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voeding, beweging en geestelijk welzijn als onderdeel van ‘gezondheid’. Rianne Hogenbirk richt zich in haar proefschrift op het beschrijven van de dynamische veranderingen in skeletspiermassa rondom chirurgische ingrepen.

Ze beschrijft enerzijds in haar proefschrift dat spiermassa in de periode voorafgaand aan een ingreep gebruikt kan worden om  kwetsbare patiënten die mogelijk baat hebben bij prehabilitatie programma’s te identificeren. Zoals ook uit eerdere onderzoeken is gebleken beschrijft ze een verband tussen betere chirurgische uitkomsten voor patiënten met meer spiermassa.

Rianne Hogenbirk (1994)

 

Studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was zij werkzaam als basisarts chirurgie in het Martini Ziekenhuis. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar zij tevens nu als basisarts werkzaam is. De titel van haar proefschrift luidt: Muscle Power: Insights in perioperative muscle loss and leads to its preservation.

Effect van spierverlies na een operatie

Verder verdiept ze zich in het verloop van spierverlies gedurende de eerste week ná grote buikoperaties. Het blijkt dat onvoldoende postoperatieve voedingsintake en beweging belangrijke factoren zijn die tot spierverlies leiden. Verder blijkt uit dit proefschrift dat spierverlies na operaties geassocieerd is met een slechtere 1-jaars overleving na majeure open abdominale chirurgie voor kanker. Daarom benadrukt Hogenbirk het belang van focus van zorgverleners, patiënten en huidige geneeskundestudenten op het behoud van spiermassa en het voorkomen van perioperatief spierverlies.

Waar in de laatste decennia veel vooruitgang is geboekt middels structuur-gerelateerde verbeterprogramma’s zoals het introduceren van Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)-programma’s, de opkomst van minimaal invasieve chirurgie en de centralisatie van gezondheidszorg, is het nu onze taak om ook de patiënt zelf te betrekken in deze verbeterprogramma’s!