Subsidietoekenning

Subsidietoekenning

Het bestuur van het Nationaal Fonds tegen Kanker behoudt zich het recht voor uw aanvraag op wetenschapsinhoudelijke of budgettaire gronden te laten inkorten of wijzigen als voorwaarde bij eventuele toekenning. Na afloop van de beoordelingsronde zal het NFtK schriftelijk informeren over toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Voor de uitvoering van gehonoreerde aanvragen worden met de aanvrager afspraken gemaakt inzake voorwaarden, voortgangsverslagen en wijze van financiering van het project. De aanvrager dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met de overeengekomen subsidievoorwaarden. Het NFtK behoudt zich het recht voor om voortgangsverslagen te publiceren in onder andere jaarverslagen en voorlichtingscampagnes. Bovendien heeft de aanvrager een publicatieplicht na het beëindigen van het project.