Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Subsidietoekenning

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Subsidietoekenning

Subsidietoekenning

Het bestuur van het Nationaal Fonds tegen Kanker behoudt zich het recht voor uw aanvraag op wetenschapsinhoudelijke of budgettaire gronden te laten inkorten of wijzigen als voorwaarde bij eventuele toekenning. Na afloop van de beoordelingsronde zal het NFtK schriftelijk informeren over toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Voor de uitvoering van gehonoreerde aanvragen worden met de aanvrager afspraken gemaakt inzake voorwaarden, voortgangsverslagen en wijze van financiering van het project. De aanvrager dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met de overeengekomen subsidievoorwaarden. Het NFtK behoudt zich het recht voor om voortgangsverslagen te publiceren in onder andere jaarverslagen en voorlichtingscampagnes. Bovendien heeft de aanvrager een publicatieplicht na het beëindigen van het project.

Voeding bij alvleesklierkanker

Onderzoek dat zich richt op het verbeteren van de voedingsstatus van de patiënt door de behandelaren arts en diëtist.

Lees meer

Food for Care

Maaltijdconcept dat inspeelt op klachten tijdens chemotherapie. Zou de conditie van deze patiënten kunnen verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van leven.

Lees meer

Fit bij kanker

is erop gericht mensen met kanker zo fit mogelijk te krijgen én te houden. De aanpak omvat fysieke training met voedingsondersteuning, ergotherapie en mentale begeleiding.

Lees meer