Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
Selecteer een pagina

Proefschrift Alvleesklierbehandeling en overlevingskansen

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Proefschrift Anouk Latenstein alvleesklierkanker

Proefschrift Anouk Latenstein over alvleesklierkanker

Onlangs promoveerde Anouk Latenstein aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Haar proefschrift “Evaluation and improvement of nationwide practice in pancreatic and periampullary cancer”. Hierin wordt de landelijke praktijk van de behandeling van alvleesklierkanker beschreven en worden de uitkomsten na alvleesklierchirurgie uiteengezet. Het NFtK droeg financieel bij aan de uitgave.

Variatie in de behandeling van alvleesklierkanker

Wat uit haar proefschrift naar voren komt, is dat er vooral een grote variatie is in de behandeling van alvleesklierkanker. Zowel in het gebruik van het type chemotherapie als in het naleven van de huidige richtlijn en het gebruik van een metalen of plastic stent bij het plaatsen van een buisje in de galwegen in geval van obstructie. Het complicatiepercentage en overlijdensrisico na verwijdering van de totale alvleesklier is relatief hoog en lijkt verband te houden met het aantal operaties op dit vlak in de betreffende ziekenhuizen.

Meer aandacht nodig voor tekort aan alvleesklierenzymen

Daarnaast is gekeken naar de kwaliteit van leven op de lange termijn bij ­patiënten zonder of met gedeeltelijke alvleesklier. De resultaten van deze ­behandeling kunnen gebruikt worden in de gezamenlijke besluitvorming als een operatie wordt overwogen. Uit de resultaten valt onder andere op te maken dat de behandeling van het tekort aan alvleesklierenzymen meer aandacht behoeft. Het op de juiste manier toedienen van alvleesklierenzymen, als medicijn, zal mogelijk bijdragen aan een betere voedingsstatus en verbetering van kwaliteit van leven. Dit kan worden verbeterd door bijvoorbeeld persoonlijke behandelschema’s te laten ontwikkelen door diëtisten of verpleegkundig specialisten.

Voorspellingsmodel overlevingskansen

Een van de hoofdstukken uit haar proefschrift richt zich op de overleving bij patiënten met alvleesklierkanker die nog te opereren is. Er werd een voorspellingsmodel ontwikkeld waarmee gepersonaliseerde overlevingskansen kunnen worden berekend per patiënt. Het model geeft tevens inzicht in de overlevingskansen, nadat al een aantal jaar na de operatie overleefd is, want de kansen veranderen gedurende de jaren na de operatie. Het model geeft dus antwoord vragen zoals: ‘Wat is de kans om tot vijf jaar na de operatie in leven te zijn, nu ik al drie jaar na de operatie overleefd heb?’.

Tot slot laat het proefschrift zien dat, op basis van de huidige registraties, de landelijke praktijk(variatie) en uitkomsten goed in kaart kunnen worden gebracht. Hoewel er reeds verbeteringen zijn opgetreden, kan de behandeling van alvleesklierkanker nog aanzienlijk verder ontwikkeld worden..

Lees hier het volledige proefschrift.
Lees hier de samenvatting proefschrift.

Onderzoek Alvleesklierkanker en voeding

Anouk Latenstein is arts-onderzoeker aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zij werkt aan het door het NFtK gesteunde onderzoek naar enzymentekort en ongewenst afvallen bij alvleesklierkankerpatiënten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van hoogleraar chirurgie Marc Besselink. Het NFtK financiert deze 3 jarige studie.

Lopende Acties

Hier vindt u een overzicht van alle onderzoeken gefinancierd doorhet NFTK

Lees meer

Voeding bij alvleesklierkanker

Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op het verbeteren van de voedingsstatus van de patiënt door de behandelaren, arts en diëtist.

Lees meer

Fit bij kanker

onderzoek dat onder leiding staat van sportarts dr. Goof Schep is erop gericht mensen met kanker zo fit mogelijk te krijgen én te houden.

Lees meer

Experimentele behandelingen

Behandelingen naar een nieuwe medische techniek of therapie tegen kanker.

Lees meer