Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Algemene voorwaarden

 1. Home
 2.  » 
 3. Project
 4.  » Algemene voorwaarden

Voorwaarden subsidietoekenning

Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient in het belang van mensen met kanker te zijn. Bovendien is er al positief resultaat geboekt die de hypothese van het onderzoeksproject ondersteunt. Wetenschappelijk onderzoek naar voeding tijdens en na kanker krijgt voorrang bij de toekenning van subsidie. Per jaar is er één beoordelingsronde van subsidieaanvragen. Wij adviseren u voor het schrijven van de aanvraag telefonisch of per mail contact met ons op te nemen.

Criteria:

 • Onderzoek sluit aan bij de doelstelling van het NFtK.
 • Onderzoek moet in het belang van mensen met kanker zijn.
 • Uitvoerders zijn zorgprofessional of afgestudeerde of gepromoveerde onderzoekers
 • Er bestaat een goede wetenschappelijke onderbouwing voor het onderzoek.
 • Het onderzoek wordt volledig in Nederland uitgevoerd en is gericht op mensen met kanker in Nederland.
 • Vermelding aanvraag en/of toekenning bij andere instantie.
 • Subsidie aanvraag moet rechtstreeks worden ingediend bij het NFtK.
 • Aanvraag pas na telefonisch contact  op T. 06 51503682 of per mail vóór 1 juni.

Nieuwe aanvragen dienen uiterlijk 1 juni, bij het NFtK te zijn ingediend. U ontvangt in sept/okt bericht over de toe- of afwijzing van uw aanvraag. Alleen subsidieaanvragen die voldoen aan bovenstaande criteria , worden in behandeling genomen. Te laat ingediende aanvragen worden niet automatisch bij de volgende ronde in behandeling genomen.

In geval een aanvrager ook van een andere instantie subsidie ontvangt of heeft aangevraagd, dient dit bij de aanvraag te worden gemeld. De door u ingediende aanvraag kan tussentijds niet meer worden aangepast of gewijzigd.

Subsidie wordt toegekend onder voorbehoud van beschikbare middelen.

NFtK
WG Plein 187
1054 SC Amsterdam
Telefoon:(020) 530 49 33
M. 06 51503682
Email: info@tegenkanker.nl