Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Challenge4Life Obstacle Run 2021

  1. Home
  2.  » 
  3. Acties
  4.  » Challenge4Life Obstacle Run 2021

Gratis nieuwsbrief

Challenge4Life Obstacle Run 2021

op 3 juli 2021 wordt voor de 2e keer de Challenge4Life Obstacle run georganiseerd. Het doel van dit sportieve sponsorevenement  is  zoveel mogelijk mensen uit de regio in beweging te krijgen én om een mooi bedrag  bijeen te brengen voor inloophuis  Huis aan het Water in Katwoude. Het Nationaal Fonds tegen Kanker zal dmv. de donatieverdubbelaar Samen Sterker voor Inloophuizen elke opgehaalde euro verdubbelen.

Geld inzamelen voor inloophuis ‘Huis aan het Water’

Huis aan het Water is een Stichting zonder winstoogmerk die mensen met kanker en hun naasten mogelijkheden wil bieden om te leren leven vanuit een veranderd perspectief. Zij  bieden informatie, advies, steun of professionele hulp om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden of opnieuw op te bouwen.

Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken heeft met kanker ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan.Bij het inloophuis kunt u werken aan uw conditie, informatie vinden, professionele hulp krijgen en bovenal een luisterend oor vinden.

Achterliggende gedachte is dat ieder mens uniek is en op zijn eigen wijze zoekt naar een nieuwe balans, waarin de kwaliteit van leven centraal staat. In overleg met u zal gekeken worden naar uw persoonlijke wensen en kunt u passende hulp en ondersteuning krijgen.

Meedoen

Jong en oud wordt uitgedaagd om het parcours van 2 km met 15 obstakels op het Hemmeland te overwinnen. Iedereen kan individueel, als familie, als vriendenteam of als bedrijventeam meedoen op zijn/haar eigen manier en tempo. Het geld dat je inzamelt met deze sponsor-hindernisloop komt volledig ten goede aan Huis aan het Water.

Programma

Het evenement Challenge4Life Obstacle Run 2021 wordt gehouden op het recreatieterrein Hemmeland in Monnickendam. De Start en Finish zijn op het surfstrandje. De eerste run start om 10.00 uur, de laatste om 15.00 uur.

Meer informatie:

Challenge4life

Helpt u mee?

Vermeld C4L  in de omschrijving

Samen Sterker donatieverdubbelaar

 

Lees meer

 

  • tot 10.000,- 50% 50%

Woerdense Wandelweek 2021

 

Lees meer

Estafetteloop voor Sigrid’s Garden

 

Lees meer

Social Lock-up actie voor Marikenhuis

Lees meer