Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ketogeendieet

Ketogeendieet

Het ketogeendieet is een voedingspatroon waarin de hoeveelheid koolhydraten sterk is beperkt. Dit geldt zowel voor suiker als voor andere koolhydraten met langere ketens, zoals afkomstig uit brood, rijst, pasta, en dergelijke. Hierdoor komt het lichaam in een zogenaamde ketose toestand. Dat is een toestand van toegenomen vetverbranding en hierop is de naam ketogeen gebaseerd. Bij het ketogeendieet wordt bij voorkeur minder dan 20% van de energiebehoefte in de voeding verzorgd door koolhydraten. Dat is weinig, veel minder dan de meeste mensen gewend zijn. Het Voedingscentrum beveelt zo’n 40-50% koolhydraten per dag aan en dat is ook de manier waarop veel mensen eten.

Lees meer

Het ketogeen dieet is feitelijk al uitgevonden door William Banting in 1863 en is daarna door diverse andere enigermate gewijzigd en aangevuld. Zo bestaan onder andere het Stillman-dieet, het Luchtmachtdieet en het “Drinking man’s diet”, die alle min of meer gebaseerd zijn op het ketogeen dieet. Ook het paleodieet (oerdieet), het zone-dieet, het Atkins-dieet en het South Beach dieet zijn op hetzelfde principe gebaseerd: weinig koolhydraten, ruim eiwit en voldoende vet om voor de lagere hoeveelheid koolhydraten te compenseren.

Ketogeendieet bij kanker

Er zijn inmiddels talloze studies verricht naar het effect van een ketogeendieet, en juist de laatste tijd neemt de (wetenschappelijke) belangstelling voor dit dieet toe. Daar zijn goede redenen voor: al veel eerder is gebleken dat een ketogeendieet heel zinnig kan zijn bij epilepsie (vallende ziekte). Er kunnen daarmee goede resultaten geboekt worden bij de behandeling. Uit het vele onderzoek bij dieren lijkt inmiddels duidelijk dat een ketogeendieet niet alleen preventief kan werken op het ontstaan van kanker maar ook als behandeling inzetbaar is bij bestaande kankers, vooral juist in de vergevorderde fases. Ook bij celkweekstudies komt dit gunstig effect naar voren. Kankers groeien veel moeizamer zonder (veel) glucose in de buurt en de cellen worden ook gevoeliger voor chemo en bestraling. Het aantal studies dat bij mensen is verricht is helaas nog klein. Wel is er al veel casuïstiek die lijkt te bevestigen dat een ketogeendieet bij kanker een zinvolle bijdrage kan leveren. Het dieet is bijzonder zwaar om te volgen en kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn. Ga nooit alleen aan de slag maar doe dat samen met een arts en of diëtist. Er is veel meer onderzoek nodig om goed te onderzoeken wat de werkelijke waarde is en hoe dit het beste kan worden ingezet. Helpt u mee? Steun het onderzoek naar voeding en doneer hier.

Glucose en kankercellen

Uit laboratoriumonderzoek zijn diverse mechanismes duidelijk geworden die de gunstige werking van het ketogeen dieet kunnen verklaren. Allereerst zijn kankercellen veel afhankelijker van glucose (suiker) dan gewone cellen. Ze gebruiken er ook meer van, veelal ook veel inefficiënter. Minder beschikbare glucose remt daarom ook de celgroei, want de meeste kankercellen kunnen zich slecht voeden met vetten of eiwitten. Ze hebben glucose nodig voor de energiehuishouding.

Insulineresistentie Lees meer

Insulineresistentie

Insulineresistentie is in onze maatschappij een veel voorkomend verschijnsel en wordt vrijwel geheel veroorzaakt door onze koolhydraatinname. Insulineresistentie betekent dat er hogere bloedspiegels van insuline bestaan. Insuline is sterk verwant met de ‘insulin-like growth factor-1’ (IGF-1) en dat is een groeihormoon waardoor de groei van kankercellen gestimuleerd wordt.

Ketogeen dieet als ontstekingsremmer

Kanker gaat veelal gepaard met verhoogde ontstekingsniveaus in het lichaam, die mogelijk gedeeltelijk ook worden veroorzaakt door een koolhydraatrijke voeding. Een ketogeen dieet lijkt deze ontsteking te verminderen en ook hierdoor bij te dragen aan het remmen van kanker. In lijn met het Houtsmuller dieet is gebleken dat caloriebeperking en vasten gunstig werken op de groei van kankercellen, waardoor deze in groei geremd worden. In feite wordt de kanker dus uitgehongerd. Tenslotte werkt een ketogeen dieet vermoedelijk ook gunstig doordat bepaald ketonen (afbraakproducten uit de vetstofwisseling) een remmend effect hebben op de kankercellen.

Het is zeer aan te bevelen om het bovenstaande dieet alleen te volgen onder begeleiding van een diëtist en een arts. Momenteel vind er in Nederland onderzoek plaats om te bekijken of het volgen van dit zeer strenge dieet wel mogelijk en veilig is. Daarna zal er pas bij patiënten worden gekeken naar het effect op de tumor. Dit dieet kan leiden tot ondervoeding en dus tot verzwakking van het lichaam. Het Nationaal Fonds tegen Kanker is er van overtuigd dat een bewustere levensstijl zal bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven en mogelijk ook bijdragen aan een grotere overlevingskans. Om een persoonlijk afgestemd dieet, passend binnen het totale behandelplan, samen te stellen is een oncologie diëtist beschikbaar.

Bronnen Ketogeen dieet:
PubMed zoektermen: ketogenic diet cancer
www.news-medical.net/health/What-is-the-Ketogenic-Diet-(Dutch).aspx www.epilepsie.nl/diagnose/ketogeen