Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Bloedgroepdieet

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Bloedgroepdieet

Bloedgroepdieet

Het bloedgroepdieet is ontwikkeld door natuurgenezer Peter D’Adamo. Hij had gemerkt dat bepaalde aandoeningen vaker voorkwamen bij bepaalde bloedgroepen en bedacht toen de theorie dat voor elke bloedgroep een optimaal voedingspatroon zou bestaan dat verband hield met de levensstijl van die tijd.

Bloedgroep O was van de jager-verzamelaar, de oudste mens. Bloedgroep A zou volgens hem zo’n 20 duizend jaar geleden ontstaan zijn en zou passen bij de agrariër, de sedentaire mens die vooral groente verbouwde. Later ontstond toen bloedgroep B die meer paste bij boeren met melkvee. Bloedgroep AB tenslotte zou pas in de middeleeuwen ontstaan zijn toen A en B vermengden. Bloedgroep O zou het meest actieve immuunsysteem hebben, bloedgroep AB het meest immuun tolerante. Bloedgroep O zouden vooral vleeseters zijn, bloedgroep A beter graaneters en vegetariërs, bloedgroep B zou als enige ook melk kunnen verdragen en AB zou een gemengde maar complex voedingspatroon moeten hebben.

Lees meer

De theorieën van D’Adamo zouden tot stand zijn gekomen op basis van veel literatuuronderzoek maar hij staaft zijn conclusies zelden met literatuurverwijzingen. Hoewel er vermoedelijk wel een onderverdeling van de mensheid valt te maken waarin een relatie tussen bepaalde genen, het afweersysteem en de optimale voeding voor diverse type mensen valt te maken, lijkt het bloedgroepdieet van D’Adamo een over simplificatie die ook op basis van diverse gegevens niet klopt.

Ten eerste vanwege de timing van zijn bloedgroepen: de eerste mens is naar alle waarschijnlijkheid al veel eerder uit Afrika gemigreerd dan de 20.000 jaar die hij noemt.

Maar ten tweede ook omdat aangetoond is dat bepaalde bloedgroepen al veel langer bestaan en zelfs bij onze voorlopers, de apen, al voorkomen.

Bronnen bloedgroepdieet: