Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 

 

Sporten bij kanker

Informatiefolder

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Sporten bij kanker

Sporten als onderdeel van de behandeling

Als u kanker hebt, doet u er goed aan te gaan sporten. Door te trainen wapent u zich beter tegen de gevolgen van de ziekte en de bijwerkingen van de behandeling. We gaan nader in op de voordelen van sporten bij kanker. Ook leggen we uit wat u als patiënt het best kunt doen om hier professionele ondersteuning bij te krijgen.

Regelmatige lichaamsbeweging is goed voor iedereen. Het voorkomt tal van ziekten en je voelt je er beter door. Dat weten we allemaal, maar we houden ons er lang niet altijd aan. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert volwassenen om in een week minstens 150 minuten te wandelen of te fietsen en twee keer spier- en botversterkende oefeningen te doen. Voorts wordt te veel stilzitten afgeraden. Wat voor gezonde mensen geldt, is ook van het grootste belang voor mensen met kanker. Vroeger kreeg je als kankerpatiënt van je arts te horen dat je vooral veel rust moest nemen en je niet te veel lichamelijk moest inspannen. Daar denken wetenschappers tegenwoordig totaal anders over. Fysieke inspanning blijkt mensen met kanker juist heel veel voordelen te bieden.

Sporten voor, tijdens en na de behandeling

Sporten is mogelijk zowel voor, tijdens als na een tumorgerichte behandeling. Voor de zorgvuldigheid moeten we er wel bij zeggen dat trainingsactiviteiten niet per definitie voor iedere patiënt en op elk moment verstandig zijn. Het sporten moet zorgvuldig afgestemd worden op uw persoonlijke gezondheidssituatie en de fase van uw behandeling. Wat we in zijn algemeenheid wél ­kunnen zeggen, is dat heel veel kankerpatiënten gezondheidswinst kunnen boeken door aan conditie- en krachttraining te doen. Die winst kan nog opvallend groter worden als het trainen geschiedt onder begeleiding van een medisch professional: een oncologie-fysiotherapeut.

Gezondheidseffecten

Onderzoek wijst uit dat het zinvol is direct na de diagno­se te beginnen met sporten. Hoe fitter u een behandel­traject in gaat, hoe kleiner het risico van complicaties en hoe sneller u nadien weer op uw oude conditie­niveau zit. Hierdoor kunt u ook sneller het alledaagse leven weer oppakken. Sporten tijdens de behandeling, bijvoorbeeld bij een chemokuur, kan u helpen om de bijwerkingen ervan terug te dringen. Ook kan het trainen tijdens en na de behandeling bijdragen aan het verkleinen van de kans dat de kanker terugkeert.

Veel klachten die zich bij kanker voordoen, kunnen door trainingsactiviteiten worden verminderd. Denkt u hierbij aan: vermoeidheid, (zenuw)pijn, slecht slapen, proble­men met de stofwisseling, slechte weerstand, gebrekkig uithoudingsvermogen, spierverslapping en oedeem. Ook zult u merken dat het sporten u een prettige afleiding biedt en u mentaal sterker maakt. Hierdoor wordt u minder gevoelig voor stress en depressie.

Waar kunt u terecht?

U kunt het goed treffen. Het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, zet voor u een oncologie-fysiotherapeut in. Deze stelt voor u een trainingsprogramma op en begeleidt u daarbij. Een diëtist zorgt voor een bijpassend dieet. Gebeurt dit alles niet, vraagt u er dan om bij uw hoofdbehandelaar. U hebt kanker en een trainings­programma helpt u om beter door deze moeilijke periode heen te komen. Dat is voor iedere patiënt waardevol!

U kunt natuurlijk ook uw keuze voor een ziekenhuis ­laten afhangen van wat men aan aanvullende kankerzorg te bieden heeft. Vraag uw huisarts hierover om infor­matie. Wilt u de sportbegeleiding zelf organiseren, dan kunt u via de website van Onconet een gespecia­liseerde fysiotherapeut bij u in de buurt vinden. Bij steeds meer sportscholen werken tegenwoordig fitnesstrainers die zijn opgeleid om mensen met kanker te begeleiden. Dit kan ook in combinatie met een ­fysiotherapeut.
Let op: voordat u zelfstandig een zorgtraject kiest, informeer eerst bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen!

Tot slot nog een belangrijk punt. U zult zelf de energie moeten opbrengen om de trainingsactiviteiten uit te voeren. Dat kan best een uitdaging zijn. Aan de andere kant, als u erin slaagt regelmatig te sporten, zal uw levenskwaliteit merkbaar verbeteren. Ook vergroot u door het sporten de slagingskans van uw behandeling.

Meer weten?

Hebt u vragen, dan kunt u contact met ons ­opnemen via info[at]tegenkanker.nl of telefonisch van maandag t/m woensdag van 9.00 tot 13.00 uur op nummer 020 530 49 33. 

Meer informatie over bewegen en voeding bij kanker kunt u gratis ontvangen door de nieuwsbrief aan te vragen. Klik hier.

Ons streven

De Nederlandse kankerzorg staat op hoog niveau. Maar dat is voor het NFtK geen reden om achterover te leunen. Zolang er jaarlijks meer dan honderdduizend mensen de diagnose kanker krijgen en in een zwaar ­­behandeltraject terechtkomen, is het nodig de kankerzorg verder te verbeteren: met aanvullende programma’s op het gebied van sport en beweging, voeding en psycho­sociale ondersteuning. Mensen met kanker hebben recht op een zo compleet mogelijke zorg. Een zorg die aantoonbaar hun levenskwaliteit en herstelkansen vergroot. Het NFtK wil vernieuwing aanjagen. Daarom financieren we onderzoek, ondersteunen we voorbeeldprojecten en geven we voorlichting. Voor mensen met kanker moet het sneller beter. Daar knokken we voor.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een bredere zorg het perspectief en de levenskwaliteit voor mensen met kanker vergroot.  helpt u mee?

Wilt u deze folder downloaden als PDF? Klik hier