Vergoedingen in Nederland

Vergoedingen in Nederland 2019

Hoe zit het eigenlijk met de vergoedingen als het gaat om de behandelingen bij kanker? U en uw naasten krijgen te maken met diverse aspecten rondom de vergoeding van zorg bij kanker. In Nederland heeft ongeveer 90% van de mensen een zorgverzekering die bij 4 grote moedermaatschappijen zijn ondergebracht te weten: VGZ, CZ, Avero/Achmea en Menzis. Wij raden u aan om altijd bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden.

VGZ  heeft een overzichtelijke digitale gids samengesteld die antwoorden geeft op verzekeringsvragen in de zorg rondom kanker.
Ook CZ  geeft heldere informatie over de zorg rondom kanker. Helaas geven Avero/Achmea en Menzis summiere informatie op hun website als het gaat om de zorg bij kanker. 

Vergoedingen op het gebied van voeding, beweging en welzijn

Voeding
Oncologisch dieetadvies  door een erkend diëtist wordt voor de eerste drie behandeluren gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Als 3 uur niet genoeg is, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Informeer bij uw diëtist en zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. 

Beweging
Fysiotherapie wordt in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, voor kanker geldt dit in de volgende situaties:
• Na verblijf in ziekenhuis of dagbehandeling (chemotherapie wordt veelal op de dagbehandeling gegeven).
• Lymfe oedeem
• Littekenbehandeling
• Weke delen tumoren

Lees meer

De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft.  Bij een aanvullende verzekering krijgt u een deel of alle 20 behandelingen vergoed. Uw eigen risico wordt niet aangesproken uit het aanvullende pakket. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden door.  Vergoeding uit de basisverzekering gaat in ná de 20e behandeling, dit gaat ten koste van het eigen risico. Er is een verwijzing van de specialist noodzakelijk. 

Weet u niet zeker of u voor vergoeding van  behandeling in aanmerking komt? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar.
De prijs van een behandeling fysiotherapie varieert van 25 – 35 euro per behandeling. Over het algemeen gelden bovenstaande regels voor zowel behandeling in een particuliere praktijk als in de polikliniek van een ziekenhuis. Bespreek vergoeding van het trainingsprogramma altijd met de fysiotherapeut.

Als fysiotherapie onderdeel is van ‘oncologische revalidatie’ wordt het direct vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat sprake is van complexe problematiek waarvoor meerdere disciplines nodig zijn. De revalidatie arts stelt de indicatie voor ‘oncologische revalidatie’ en coördineert deze ook.
Een aantal verzekeraars bieden bewegingsprogramma’s aan. Informeer bij uw zorgaanbieder naar de mogelijkheden.

Welzijn
Welke psychosociale hulp bij kanker vergoed wordt  en waar u terecht kan, kunt u het best navragen bij uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeringswijzer geeft u een overzicht van vergoedingen van psychosociale hulp bij kanker per verzekeraar.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met tal van partijen in de kankerzorg een proef­project ­opgezet. Hierdoor kunnen kankerpatiënten kosteloos geestelijke zorg krijgen. Voor deze ondersteuning hoeft het ­eigen risico van de zorgverzekering niet te worden ­aangesproken. Het project loopt tot 1 maart 2020.  Hier vindt u meer informatie.

Een aantal zorgverzekeraars biedt hulp aan via diverse zorgprofessionals zoals het Helen Dowling Instituut en Care for Cancer. Ook mindfulness of yoga kan in sommige gevallen bijvoorbeeld vergoed worden. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgaanbieder.

 

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.

 

Binnen het ziekenhuis

Gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten heet intramurale zorg. De geboden zorg kan bestaan uit begeleiding, verzorging en/of behandeling.  Zolang de zorg aangeboden is binnen het ziekenhuis (intramuraal) wordt de diëtist en fysiotherapeut vergoed vanuit de basisverzekering waarbij uw eigen risico eerst wordt aangesproken.

Naturapolis of restitutiepolis?

Een belangrijk verschil als het gaat om uw keuzemogelijkheden is of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Bij een naturapolis betaalt de verzekeraar de kosten van uw behandeling rechtsreeks aan de zorgaanbieder. U heeft dan geen gedoe met bonnetjes en hoeft dus geen bedragen voor te schieten. Het nadeel van dit type polis is dat u alleen terecht kunt bij de zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. U bent dus beperkt in uw keuze. En dat is meteen het voordeel van de restitutiepolis, daarbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Mensen met een restitutiepolis hebben in principe een vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten als het gaat om standaardbehandelingen. Nadeel is dat u de kosten zelf moet declareren en soms moet voorschieten.

Meer informatie over verzekeringen en vergoeding van zorg bij kanker

Vragen over vergoedingen bij kanker

Krijg ik vervoers-  en reiskosten vergoed voor de behandeling van kanker?

antwoord

U krijgt ziekenvervoer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Dit hangt af van het soort vervoer. Of u zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van uw zorgverzekering.

Vergoeding ambulance
Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor uw eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer
De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als u oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie;
gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen.

Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer
Er geldt in 2019 een eigen bijdrage van € 103. Daarnaast geldt het eigen risico.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer
Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer.

Maximaal 200 kilometer
Als de enkele reis langer is dan 200 kilometer dan moet de verzekerde vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven dan geldt de beperking van maximaal 200 kilometer niet.

Reiskostenvergoeding voor begeleider
Een verzekerde die recht heeft op een vergoeding van de reiskosten, kan ook een vergoeding voor de reiskosten van zijn begeleider krijgen, als begeleiding noodzakelijk is. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben altijd recht op vergoeding van de reiskosten van begeleiding. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee begeleiders vergoeden.

Zorgverzekeraar en zorgpolis bepalen keuze vervoerder
De zorgverzekeraar en de soort zorgpolis die een verzekerde heeft, bepalen of hij zelf een vervoerder kan kiezen. Soms moet een verzekerde namelijk gebruik maken van vervoerders met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten.
Het is daarom verstandig om de zorgpolis te raadplegen of bij de eigen zorgverzekeraar te informeren hoe dat geregeld is.

Meer info: Zorginstituut Nederland

 

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.