Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Vasten

Vasten

Al langere tijd wordt vermoed dat vasten een gunstig effect heeft op de chemotherapie. In proefdieronderzoek is al eerder aangetoond dat een dieet minder schade oplevert aan gezonde cellen en zelfs de tumor aanpakt. De gedachte hierachter is dat door het vasten gezonde cellen zichzelf beter beschermen door hun energie te stoppen in herstel en behoud. Tumorcellen, door hun mutaties volledig gericht op groei, kunnen dat dan niet en zijn daardoor extra kwetsbaar.

Lees meer

Het is niet eenvoudig om een goede omschrijving te geven wat vasten is. De meest gangbare uitleg van vasten is dat er gedurende een bepaalde periode niets of heel weinig wordt gegeten en/of gedronken. De duur van vasten kan variëren van een gedeelte van de dag tot meerdere dagen of weken. Tot drie dagen vasten lijkt, mits er voldoende gedronken wordt en er geen sprake is van een slechte gezondheid of bijzondere voedingstoestand zoals (dreigende) ondervoeding, geen probleem.

Bij patiënten die in een slechte voedingstoestand verkeren, en bij patiënten met chronische ziekten of andere gezondheidsproblemen, kan vasten extra ongunstig werken op hun al matige of slechte conditie. Ga daarom niet zelf aan de slag maar doe dit in overleg met uw behandelaar en/of diëtist.

Vasten en kanker

Uit studies met proefdieren zijn er aanwijzingen dat het geven van geen of heel weinig voer tijdens chemotherapie de tumorgroei afremt en de gezonde cellen beschermt. In een recent onderzoek bij muizen met darmkanker die drie dagen moesten vasten voor de chemotherapie, bleek dat de muizen die gevast hadden vrijwel geen last hadden van bijwerkingen. De chemotherapie was net zo werkzaam bij deze muizen als bij de muizen die gewoon gegeten hadden voor de chemotherapie. Hoewel deze resultaten bij proefdieren gunstig zijn, ontbreekt er goed onderzoek bij mensen. Onderzoek bij dieren kan niet altijd worden vertaald naar de mens, omdat stoffen in het menselijk lichaam zich vaak heel anders gedragen en de reacties ook heel anders zouden kunnen zijn dan bij proefdieren. Daarom kunnen er op basis van alleen deze studies geen sluitende conclusies worden getrokken.

Studie vasten bij kanker

Er heeft een kleine studie plaatsgevonden waarbij enkele patiënten zijn gevolgd en beschreven die voorafgaand en/of na de chemotherapie hebben gevast. Hieruit bleek dat vasten goed verdragen werd en enkele bijwerkingen van de chemotherapie deed verminderen (vermoeidheid, zwakte, maag- darmproblemen). Dit soort beschrijvingen van enkele patiënten zijn echter nog weinig betrouwbaar. Er zijn meer en grotere studies bij mensen nodig voordat iets over het nut en de veiligheid van vasten bij chemotherapie kan worden gezegd. In Nederland wordt momenteel een veel omvangrijkere studie uitgevoerd.

Meer informatie: Onderzoek vasten rond chemotherapie