Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Mindfulness

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness betekent letterlijk: opmerkzaamheid. Als je mindful bent, ben je op een accepterende en niet oordelende manier bewust van de huidige ervaring zoals die is. Je bent je bewust van de gedachten en gevoelens en lichamelijke sensaties die de ervaring bij je oproept en kunt deze (voor het moment) accepteren zoals ze zijn. Het vraagt van je om een situatie bewust tot je door te laten dringen. En met de inzichten dan van binnenuit bewust de keuze te maken hoe er mee om te gaan in plaats van uit je gewoontepatronen automatisch te reageren.

Waarom Mindfulness? Lees meer
In de Mindfulness training wordt systematisch deze manier van zijn beoefend, waardoor je automatische processen leert stoppen. Er ontstaat dan ruimte om je leven meer in eigen hand te nemen. Je autonomie en zelfmanagement zullen hierdoor versterken. Een positief effect hiervan is dat het je kan helpen om beter te leren omgaan met bijvoorbeeld stress, spanningsklachten, piekeren, vermoeidheid en pijn en om anders om te gaan met negatieve gedachtepatronen die tot somberheid en angst kunnen leiden. Je leert ook beter je grenzen te bewaken. Vaak ontstaan er nieuwe mogelijkheden tot het maken van contact met je omgeving.

Wat is de werkwijze?

De Mindfulness training bestaat over het algemeen uit een 8-weekse groepstraining van 2,5 à 3 uur. Over het algemeen worden deze trainingen in een kleine groep of individueel gegeven. In de training wordt met verschillende oefenvormen gewerkt, o.a. ademhalingsoefeningen, geleide meditaties, bewegingsoefeningen, aandachtsoefeningen en technieken om met gedachtepatronen om te gaan. Daarnaast is er soms aandacht voor de onderlinge uitwisseling van persoonlijke ervaringen van de oefeningen. De training werkt het best als er zelf ook thuis wordt geoefend. Dit vraagt meestal zo’n minimaal 30 minuten per dag, waardoor je de vaardigheden ook leert toepassen. Hiervoor krijg je o.a. schriftelijke opdrachten voor thuis en een cd met oefeningen. Mindfulness is eenvoudig maar niet gemakkelijk.

Voor wie?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mindfulness ook een alternatieve weg kan zijn voor het verminderen van ongerustheid, onrust, zorg, piekeren, angst, gevoelens van depressie en slaapstoornissen waarmee kankerpatiënten en hun naasten zich soms zien geconfronteerd. Deze beproefde methode kent goede resultaten bij het voorkomen van terugval bij depressies en bij het reduceren van stress.

Studies naar Mindfulness

Studies naar Mindfulness

Onderstaand vindt u een lijst van wetenschappelijke publicaties over de werking van mindfulness.

1: Birnie K, Garland S & Carlson L. Psychological benefits for cancer patients and their partners participating in mindfulness-based stress reduction. Psycho-Oncology.2010;19:1004-1009

2: Bishop SR, Lau M, Shapiro S, Carlson L, Anderson ND, Camody J et al.Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology-Science and Practice,. 2004; 11, :230-241.

3: Bohlmeijer E, Prenger R, Taal E & Cuijpers P.The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, . 2010;68, :539-544.

4: Carlson L. E. & Speca M. (2010). Mindfulness-based cancer recovery: A step-by-step MBSR approach to help you cope with treatment and reclaim your life. Oakville: New Harbinger.

5: Cheisa A & Serretti A (2010). A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations. Psychological Medicine, . 2004, 1239-1252.

6: Cheisa A & Malinowski P. Mindfulness-Based Approaches: Are they   all the same. Journal of Clinical Psychology. 2011;67:404-424.

7: Deimling G, Bowman K, Sterns S, Wagner K & Kahana B. (2006) Cancer-related health worries and psychological distress among older adult, long-term cancer survivors. Psycho-oncology, 15, 306-320.

8: Grossman P, Niemann L, Schmidt S & Walach H. Mindfulness-based stress reduction and health benefits – A meta-analysis.Journal of sychosomaticResearch.2004;57:35-43

9: Hagedoorn M, Sanderman R, Bolks H, Tuinstra J, Coyne JC,. Distress in couples coping with cancer: A mea-analysis and critical review 9
role and gender effects. Psychological Bulletin. 2008;134: 1-30

10: Kieviet-Stijnen A, Visser ., Garssen B, Welmet H. Mindfulness-based stress reduction training for oncology patients:Pietents’appraisal ad changes in well-being. Patient Education and Counseling.2008;72:436-442.

11: Kim Y, Kashy D, Wellisch D,, Spillers R, Kaw C, Smith T. Quality of life of couples dealing with cancer: dyadic and individual ajustment among breast and prostate cancer survivors and their spousal caregivers. Ann Behavio Med.2008;35:230-238..

12. Ledesma, D., & Kumano, H. Mindfulness-based stress reduction and cancer: A meta-analysis. Psycho-oncology, 2009;18:571-579.

13. Mellon S, Kershaw T, Northouse L & Freeman-Gibb L. A family-based model to predict fear of recurrence for cancer survivors and their caregivers. Pschycho-oncology. 2007; 16:214-223.

14. Ott MJ, Norris RL, Bauer-Wu S. Mindfulness meditation for oncology patients: a discussion and critical review. Integ Cancer Therap. 2006;5:98-108.

15. Schroevers M,Snippe E, Bas I, Tovote A, Fleer J. Mindfulnesstraining in perspectief. Psychologie en Gezondheid 2011;39:32-38

Waar?

Op onderstaande adressen zijn specifieke Mindfulness trainingen te volgen.

Toon Hermanshuizen – www.toonhermanshuis.nl
Parkhuys Almere – www.parkhuysalmere.nl
Roparun Centrum Rotterdam – www.roparuncentra.nl
Mevr. M. van der Oord, individueel trainer, zij organiseert ook groepen,
telefoon 0227-577217, email: mvdoord[at]quicknet.nl (mevr. Van der Oord heeft ook bijgedragen aan het tot stand komen van de informatietekst over mindfulness – zie ook haar website – www.leven-in-aandacht.nl)

Stichting Huis aan het water – www.stichtinghuisaanhetwater.nl