Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
  1. Home
  2.  » 
  3. Acties
  4.  » Fit na de diagnose borstkanker

Fit na diagnose borstkanker?

Dr. Hanneke van Dijk-Huisman, fysiotherapeut/postdoctoraal onderzoeker van Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) ontvangt 30.000 euro onderzoekersgeld. In samenwerking met de stichting Fit4Surgery zetten wij jaarlijks een onderzoeksronde uit die in het teken staat van prehabilitatie, het fitter maken van patiënten voor een behandeling. Dat wil zeggen dat wij onderzoekers vragen studievoorstellen in te dienen naar het belang van voeding, bewegen en welzijn voor en tijdens een behandeling. Dit onderzoek gaat over de mogelijkheid om vrouwen te begeleiden fitter te worden na de diagnose borstkanker

Doel van het project

Hanneke gaat onderzoeken wat de haalbaarheid is van een dergelijk onderzoek waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. Dus niet alleen een chirurg en oncoloog maar ook een diëtist, fysiotherapeut, gespecialiseerd verpleegkundige etcetera.

Dit programma bestaat uit:

  • Matig intensieve duurtraining tijdens de chemo toediening.
  • Hoog intensieve intervaltraining en krachttraining tijdens de laatste 6 weken voorafgaand aan de operatie.
  • Het optimaliseren van de voedingsinname gedurende het gehele traject tot de operatie.

Hier wordt onder andere gekeken naar bereidheid om deel te nemen aan dit programma, hoe goed de behandeling te doen is voor de deelnemers, en de veiligheid bij het doorlopen van het traject. Tijdens het onderzoek worden cardiofitheid, spierkracht, voedingstoestand en vermoeidheid gemonitord. Het onderzoek vindt plaats van 1 september 2023 t/m 1 september 2025 bij patiënten met borstkankerstadium I-II.