Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
Selecteer een pagina

Prehabilitatiezorg op maat

  1. Home
  2.  » 
  3. Huidige acties
  4.  » Prehabilitatiezorg op maat

Prehabilitatie fenotypes

Onder leiding van dr. K. Valkenet  vindt het onderzoek  ‘Prehabilitaitie fenotypes’ plaats. gezondheidswetenschappen en fysiotherapie gestudeerd. Ruim 10 jaar lang heeft zij haar klinische werkzaamheden als fysiotherapeut gecombineerd met onderzoekstaken in het UMC Utrecht. In 2017 is zij gepromoveerd op het thema ‘Prehabilitatie’. Sindsdien is zij werkzaam als Projectleider voor het project ‘UMC Utrecht in Beweging’ en begeleidt ze meerdere projecten en onderzoekers van zowel het UMCU als de Hogeschool Utrecht waarbij fysieke activiteit voor, tijdens en na ziekenhuisopname centraal staat.

 

Gratis nieuwsbrief

Het is voor mensen die een grote operatie ondergaan als onderdeel van hun kanker behandeling, van groot belang zichzelf fysiek en mentaal goed voor te bereiden op de operatie. Dit wordt ook wel prehabilitatie genoemd. Om te prehabilitatiezorg betaalbaar te houden, is het van belang om zorg op maat te leveren. De wijze van aanbod is daarnaast van cruciaal belang voor het slagen van prehabilitatie. Niet elke patiënt heeft gesuperviseerde training nodig. Sommige patiënten hebben voldoende aan leefstijladviezen via een mobiele app, terwijl anderen wél gesuperviseerde begeleiding nodig hebben van een zorgprofessional. Dit is enerzijds afhankelijk van de fysieke fitheid van de patiënt en anderzijds van de zelfmanagementvaardigheden of ervaren controle van de patiënt.

Daarom gaan ze in dit project ‘prehabilitatie fenotypes’ ontwikkelen van kandidaten voor prehabilitatie op basis van persoonlijke kenmerken. Door deze subgroepen te onderscheiden kan vervolgens bepaald worden welke vorm van ondersteuning (denk bijvoorbeeld aan gesuperviseerd, digitaal of blended) per fenotype het meest geschikt is. Met behulp van deze prehabilitatie fenotypes krijgen zorgprofessionals in de praktijk concrete handvatten om prehabilitatiezorg op maat voor te schrijven. Hiermee worden er twee vliegen in één klap geslagen: gepersonaliseerde zorg én betaalbare zorg.

dr. K. Valkenet
  • Streefbedrag € 30.000 0% 0%