Bestraling

Radiotherapie

Bestraling, ook wel radiotherapie genoemd, is een behandeling tegen kanker waarbij tumorcellen worden gedood met sterke radioactieve stralen. Meestal wordt bestraling uitwendig toegepast, maar er zijn ook inwendige bestralingsmethoden.

Bestraling

Radiotherapie is een veelgebruikte behandelmethode tegen kanker. Ongeveer de helft van de kankerpatiënten komt ermee in aanraking. Meestal bestaat de behandeling uit een serie bestralingen die met tussenpozen worden gegeven. Het lichaam kan dan tussendoor herstellen van de behandeling. Bestraling is ook belastend voor het lichaam. De omvang van die belasting van de bestraling hangt af van de stralingsdosis en de frequentie van de behandeling. Een goede lichamelijke en geestelijke conditie helpen bij het voorkomen van complicaties en bijwerkingen. Denk daarom na over behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn.

Protonentherapie

Protonentherapie is een bestralingsvorm waarbij de dosis straling nauwkeuriger kan worden toegediend, waardoor er minder straling komt in de normale weefsels. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen door bestraling af. De mate waarin de kans op bijwerkingen afneemt is bij iedere patiënt verschillend.

Protonentherapie in Nederland

Op dit moment is protonentherapie in Nederland nog niet beschikbaar. Diverse centra waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Technische Universiteit Delft, Amsterdam Proton Therapy Centre (APTC), ZuidOost Nederland ProtonenTherapie Centrum (ZON-PTC) in Maastricht.
Zij hebben van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) toe stemming maar moeten zelf naar financiering zoeken. Naar verwachting zou Groningen de eerste patiënten kunnen gaan behandelen in 2017 en Delft een jaar later.

Protonentherapie in Europa

Onder bepaalde voorwaarden kunnen patiënten worden verwezen voor protonentherapie naar centra elders in Europa. Er zijn diverse mogelijkheden:
Paul Scherrer Instituut Villigen in Zwitserland
Heidelberg Ionen Therapie (HIT) centrum Heidelberg in Duitsland
Centre Antoine Lacassagne Nice in Frankrijk

Leest u hier meer over vergoedingen in het buitenland,

Blijf ons volgen en vraag de gratis nieuwsbrief aan.