Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 

 

Voel u thuis in het inloophuis

Informatiefolder

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Voel u thuis in het inloophuis!

Het inloophuis

Kankerpatiënten en hun familie staan er niet alleen voor. In Nederland zijn ruim 70 IPSO Inloophuizen waar zij terecht kunnen. Het gaat in het inloophuis niet om de ziekte, maar om het welzijn van de mens achter de ziekte. Uit onderzoek¹ is gebleken dat 96% van de respondenten een positief effect ervaart door het bezoeken van een inloophuis. En daarom zijn deze inloophuizen hard nodig.

Gratis nieuwsbrief

Het inloophuis biedt laagdrempelige (psychosociale) zorg, voor mensen met kanker en hun naasten.  Zowel tijdens de behandeling, na de genezing of tijdens een palliatief traject kunnen zij er terecht. Om te praten met lotgenoten, om even niet aan kanker te denken tijdens activiteiten als yoga, koken of schilderen of om op een verantwoorde manier met hun gezondheid bezig te zijn, door bijvoorbeeld te sporten onder begeleiding. Welke hulp wordt aangeboden is voor elk inloophuis anders, maar wat de inloophuizen gemeen hebben is dat zij een luisterend oor en helpende hand bieden aan kankerpatiënten en hun familie.

Een inloophuis is voor veel mensen met kanker een tweede thuis geworden in een zware periode in hun leven. En dat maakt elk inloophuis waardevol. 2020 was voor alle inloophuizen een moeilijk jaar. Sponsoracties kwamen vanwege corona niet van de grond, activiteiten en evenementen werden beperkt en in sommige gevallen gingen de deuren van inloophuizen tijdelijk helemaal dicht. En dat terwijl in deze moeilijke tijd de aandacht voor kankerpatiënten in de breedste zin van het woord nog harder nodig is.

Positieve effecten inloophuizen¹

• 59% van de bezoekers ervaart een positief effect op het gebied van lichaamsfuncties: ze voelen zich energieker, zijn gezonder gaan eten en bewegen meer.
• 85% van de bezoekers voelt zich mentaal ­be­ter: ze kunnen beter ontspannen, zijn positiever ­ingesteld, zijn beter toegerust in gesprekken met hun arts en hebben minder depressieve gevoelens.
• 23% van de bezoekers vindt dat het inloop­huis heeft geholpen weer een betekenis van of een doel in het leven te vinden.
• 84% van de bezoekers vindt dat het inloophuis bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
• 86% van de bezoekers bemerkt een positief ­effect als het gaat om sociaal-maatschappelijke participatie: ze voelen zich minder alleen en het helpt hen hun leven weer op te pakken.
• 84% van de bezoekers ervaart een effect in het dagelijks functioneren: ze vragen makkelijker om hulp, vinden het makkelijker om met hun ziekte om te gaan en daarnaast helpt het inloophuis hen met de weg terug naar een werkend leven.

¹ Onderzoek ‘De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen’, uitgevoerd in 2018 door Sinzer in opdracht van KWF in samenwerking met IPSO.

 

Wilt u deze folder downloaden als PDF? Klik hier 

Financiële ondersteuning

De meeste inloophuizen drijven volledig op vrijwilligers en danken hun bestaansrecht aan giften en schenkingen. Zij zijn volledig zelf verantwoordelijk voor financiering. U kunt zich voorstellen dat het wegvallen van deze inkomsten, terwijl de vaste lasten doorgaan, een flinke impact heeft op de jaarlijkse begroting. Uit een analyse van IPSO onder haar leden blijkt het tekort over 2020 tussen de € 500.000 en € 800.000. En daarom is er dringend hulp nodig.

Het NFtK hecht waarde aan de aanvullende zorg die deze inloophuizen aan mensen met kanker biedt, omdat het effect heeft op het welzijn van deze mensen in het geheel. Daarom heeft NTfK in de afgelopen jaren al enkele van deze inloophuizen financieel ondersteund. In deze gevallen ging het om specifieke projecten. Zo is er steun gegeven aan Huis aan het water voor een project gericht op kinderen, waarvan een ouder geconfronteerd is met kanker. Nu is er meer nodig dan een bijdrage aan een eenmalig project.

Donatieverdubbelaar

De afgelopen tijd heeft het NFtK alle inloophuizen aangeschreven om aandacht te vragen voor een nieuwe manier van fondsenwerving. Met de Samen Sterker Donatieverdubbelaar geeft NFtK sponsoracties van derden voor deze inloophuizen graag de mogelijkheid de opbrengst te verdubbelen. Hetzelfde bedrag dat is ontvangen wordt door het NFtK als dubbele gift uitgekeerd. Zo staan we samen sterker.

 

Voor Inloophuis Oude IJssel in Doetinchem, begon ­Rotaryclub Doetinchem in december een actie. Na onze verdubbeling kon een cheque van maar liefst € 25.000 overhandigd worden.

Meer weten?

Hebt u vragen, dan kunt u contact met ons ­opnemen via info[at]tegenkanker.nl of telefonisch van maandag t/m woensdag van 9.00 tot 13.00 uur op nummer 020 530 49 33.

Ons streven

De Nederlandse kankerzorg staat op hoog niveau. Maar dat is voor het NFtK geen reden om achterover te leunen. Zolang er jaarlijks meer dan honderdduizend mensen de diagnose kanker krijgen en in een zwaar ­­behandeltraject terechtkomen, is het nodig de kankerzorg verder te verbeteren: met aanvullende programma’s op het gebied van sport en beweging, voeding en psycho­sociale ondersteuning. Mensen met kanker hebben recht op een zo compleet mogelijke zorg. Een zorg die aantoonbaar hun levenskwaliteit en herstelkansen vergroot. Het NFtK wil vernieuwing aanjagen. Daarom financieren we onderzoek, ondersteunen we voorbeeldprojecten en geven we voorlichting. Voor mensen met kanker moet het sneller beter. Daar knokken we voor.