Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Vergoedingen in Nederland

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Vergoeding Nederland

Vergoedingen in Nederland bij kanker

Hoe zit het eigenlijk met de vergoedingen in Nederland als het gaat om de behandelingen bij kanker? U en uw naasten krijgen te maken met diverse aspecten rondom de vergoeding van zorg bij kanker. In Nederland heeft ongeveer 90% van de mensen een zorgverzekering die bij 4 grote moedermaatschappijen zijn ondergebracht te weten: VGZ, CZ, Avero/Achmea en Menzis. Wij raden u aan om altijd bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden.

Vergoeding Medische Specialistische Oncologische Revalidatie

Als uw behandeling onderdeel is van de Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie (SMOR) wordt het direct vergoed uit de basisverzekering omdat deze onderdeel is van de zorgverzekeringswet. Voorwaarde hiervoor is dat sprake is van complexe problematiek waarvoor meerdere disciplines nodig zijn.

De revalidatie arts stelt de indicatie voor ‘oncologische revalidatie’ en coördineert deze ook. De kosten kunnen gedeclareerd worden als revalidatiezorg als de zorgaanbieder gecontracteerd is en de behandeling onder één DBC (Diagnose Behandel Combinatie) code valt. Vergoeding van vervoer wordt dan ook vergoed. Vervoer wordt enkel vergoed als deze bedoeld is voor in de zorgwet opgenomen specialistische (oncologische) zorg.

Op de site van het IKNL vindt u een lijst van centra die Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie  aanbieden. Lees hier onze folder over revalidatie.

​Vergoeding voor voeding

Oncologisch dieetadvies  door een erkend diëtist wordt voor de eerste drie behandeluren gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Als 3 uur niet genoeg is, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Informeer bij uw diëtist en zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Bij de Belastingdienst zijn uw dieetkosten  onder bepaalde voorwaarden en regels tot een bepaald bedrag aftrekbaar.

Vergoeding voor bewegen

Fysiotherapie wordt in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, voor kanker geldt dit in de volgende situaties:
• Na verblijf in ziekenhuis of dagbehandeling (chemotherapie wordt veelal op de dagbehandeling gegeven).
• Lymfe oedeem
• Littekenbehandeling
• Weke delen tumoren

Lees meer

De eerste 20 behandelingen bij de fysiotherapeut moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft.  Bij een aanvullende verzekering krijgt u een deel of alle 20 behandelingen vergoed. Uw eigen risico wordt niet aangesproken uit het aanvullende pakket. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden door.  Vergoeding uit de basisverzekering gaat in ná de 20e behandeling, dit gaat ten koste van het eigen risico. Er is een verwijzing van de specialist noodzakelijk.

Weet u niet zeker of u voor vergoeding van  behandeling in aanmerking komt? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar.
De prijs van een behandeling fysiotherapie varieert van 25 – 35 euro per behandeling. Over het algemeen gelden bovenstaande regels voor zowel behandeling in een particuliere praktijk als in de polikliniek van een ziekenhuis. Bespreek vergoeding van het trainingsprogramma altijd met de fysiotherapeut.

Medische Specialistische Oncologische Revalidatie
Als fysiotherapie onderdeel is van de Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie (SMOR) wordt het direct vergoed uit de basisverzekering omdat deze onderdeel is van de zorgverzekeringswet.  Voorwaarde hiervoor is dat sprake is van complexe problematiek waarvoor meerdere disciplines nodig zijn. De revalidatie arts stelt de indicatie voor ‘oncologische revalidatie’ en coördineert deze ook. De kosten kunnen gedeclareerd worden als revalidatiezorg als de zorgaanbieder gecontracteerd is en de behandeling onder één DBC (Diagnose Behandel Combinatie) code valt. Vergoeding van vervoer dan ook. Vervoer wordt enkel vergoed als deze bedoeld is voor in de zorgwet opgenomen specialistische (oncologische) zorg.

je moet dan wel je eigen risico betalen. Als het revalidatie traject niet in de DBC code is opgenomen dan krijg je (bijvoorbeeld) fysiotherapie alleen vergoed als je een chronische indicatie hebt. De vergoeding geldt dan vanaf de 21e behandeling. Hiervoor betaal je ook je eigen risico.  Heb je geen chronische indicatie? Dan moet je alles zelf betalen, of aanvullend verzekeren.

Als je uit eigen beweging fitter wilt worden dan valt de revalidatie niet onder de basisverzekering.  Een aantal verzekeraars bieden bewegingsprogramma’s aan. Informeer bij uw zorgaanbieder naar de mogelijkheden. Daarnaast biedt de stichting TegenKracht ook bewegingsprogramma’s aan voor mensen met kanker.

Tip: Vraag uw werkgever of deze financieel wil bijdragen aan uw bewegingsprogramma.

Bij de Belastingdienst zijn de kosten voor de fysiotherapie aftrekbaar mits u voldoet aan de voorwaarden.

Vergoeding psychosociale steun

Welke psychosociale hulp bij kanker vergoed wordt  en waar u terecht kan, kunt u het best navragen bij uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeringswijzer geeft u een overzicht van vergoedingen van psychosociale hulp bij kanker per verzekeraar.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met tal van partijen in de kankerzorg een proef­project ­opgezet. Hierdoor kunnen kankerpatiënten kosteloos geestelijke zorg krijgen. Voor deze ondersteuning hoeft het ­eigen risico van de zorgverzekering niet te worden ­aangesproken. Het project loopt tot 1 maart 2020.  Hier vindt u meer informatie.

Een aantal zorgverzekeraars biedt hulp aan via diverse zorgprofessionals zoals het Helen Dowling Instituut, Care for Cancer  en het Behouden Huys. Ook mindfulness of yoga kan in sommige gevallen bijvoorbeeld vergoed worden. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgaanbieder.

Oncologische revalidatie
Mensen die kanker hebben gehad kunnen nog last hebben van vermoeidheid, pijn angst of depressie. Zij kunnen gebruik maken van oncologische revalidatie om hun leven weer op te pakken. Deze revalidatie kan zowel fysiek als emotioneel of sociaal zijn.
Als de psychologische zorg onderdeel is van ‘oncologische revalidatie’ wordt het direct vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat sprake is van complexe problematiek waarvoor meerdere disciplines nodig zijn. De revalidatie arts stelt de indicatie voor ‘oncologische revalidatie’ en coördineert deze ook. De kosten kunnen gedeclareerd worden als revalidatiezorg als de zorgaanbieder gecontracteerd is en de behandeling onder één DBC code valt.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.

 

Binnen het ziekenhuis

Gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten heet intramurale zorg. De geboden zorg kan bestaan uit begeleiding, verzorging en/of behandeling.  Zolang de zorg aangeboden is binnen het ziekenhuis (intramuraal) wordt de diëtist en fysiotherapeut vergoed vanuit de basisverzekering waarbij uw eigen risico eerst wordt aangesproken.

Naturapolis of restitutiepolis?

Een belangrijk verschil als het gaat om uw keuzemogelijkheden is of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Bij een naturapolis betaalt de verzekeraar de kosten van uw behandeling rechtsreeks aan de zorgaanbieder. U heeft dan geen gedoe met bonnetjes en hoeft dus geen bedragen voor te schieten. Het nadeel van dit type polis is dat u alleen terecht kunt bij de zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. U bent dus beperkt in uw keuze. En dat is meteen het voordeel van de restitutiepolis, daarbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Mensen met een restitutiepolis hebben in principe een vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten als het gaat om standaardbehandelingen. Nadeel is dat u de kosten zelf moet declareren en soms moet voorschieten.

 

Meer informatie over verzekeringen en vergoeding van zorg bij kanker

Vragen over vergoedingen 

Krijg ik vervoers-  en reiskosten vergoed voor de behandeling van kanker?

antwoord

U krijgt ziekenvervoer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Dit hangt af van het soort vervoer. Of u zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van uw zorgverzekering.

Vergoeding ambulance
Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor uw eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer
De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer als u
– oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie;
– gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer
Er geldt in 2019 een eigen bijdrage van € 103. Daarnaast geldt het eigen risico.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer
Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer.

Maximaal 200 kilometer
Als de enkele reis langer is dan 200 kilometer dan moet de verzekerde vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven dan geldt de beperking van maximaal 200 kilometer niet.

Medische Specialistische Oncologische Revalidatie
Als de behandeling onderdeel is van de Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie (SMOR) wordt het direct vergoed uit de basisverzekering omdat deze onderdeel is van de zorgverzekeringswet. Deze revalidatiezorg vindt vaak binnen het ziekenhuis plaats. De revalidatie arts stelt de indicatie voor ‘oncologische revalidatie’ en coördineert deze ook. De kosten kunnen gedeclareerd worden als revalidatiezorg als de zorgaanbieder gecontracteerd is en de behandeling onder één DBC (Diagnose Behandel Combinatie) code valt. Op grond hiervan krijgt u ook het vervoer vergoed.

N.B. dus vervoer naar een oncologie diëtist, oncologie fysiotherapeut, Psychosociale Oncologiecentra, worden niet vergoed. Deze behandelingen vallen onder eerstelijnszorg. 
Tip: Vraag uw werkgever of deze financieel wil bijdragen aan uw oncologische revalidatiebehandeling die onder eerstelijnszorg valt.

Reiskostenvergoeding voor begeleider
Een verzekerde die recht heeft op een vergoeding van de reiskosten, kan ook een vergoeding voor de reiskosten van zijn begeleider krijgen, als begeleiding noodzakelijk is. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben altijd recht op vergoeding van de reiskosten van begeleiding. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee begeleiders vergoeden.

Zorgverzekeraar en zorgpolis bepalen keuze vervoerder
De zorgverzekeraar en de soort zorgpolis die een verzekerde heeft, bepalen of hij zelf een vervoerder kan kiezen. Soms moet een verzekerde namelijk gebruik maken van vervoerders met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten.
Het is daarom verstandig om de zorgpolis te raadplegen of bij de eigen zorgverzekeraar te informeren hoe dat geregeld is.

Meer info: Zorginstituut Nederland

Belastingdienst
Bij de Belastingdienst kunnen de kosten voor vervoer als aftrekpost worden opgevoerd.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.

Update  28 mei 2019

Mensen die ver moeten reizen voor hun medische behandeling, kunnen vanaf volgend jaar (2020)  overnachtingen vergoed krijgen vanuit het basispakket. Er wordt maximaal 75 euro per nacht vergoed, mits er minimaal drie dagen achter elkaar wordt behandeld. Mensen kunnen nu al een vergoeding krijgen voor de reiskosten.

Ik wil een second opinion, krijg ik dat vergoed?

antwoord

Als patiënt heb je recht op een second opinion. Dit wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Wel betaal je hiervoor het eigen risico. Een second opinion wordt alleen vergoed als je een verwijzing hebt van je behandelend arts of huisarts. Neem ook contact op met je zorgverzekeraar. Deze kan criteria stellen voor een second opinion  waar je aan moet voldoen. Kies je ervoor om zonder verwijzing een second opinion aan te vragen? Dat kan, maar dan kan het zijn dat je zelf voor de kosten opdraait. Let op, deze kunnen aardig oplopen! Neem hiervoor ook contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Wat is een second opinion?
Een second opinion betekent dat je de mening vraagt van een andere specialist dan je behandelend arts. Je kunt dit doen als je bijvoorbeeld niet zeker bent over de gestelde diagnose of de voorgestelde behandeling. Met name bij ingrijpende aandoeningen kan dit je helpen de juiste beslissing te maken.

Waarvoor kan je een second opinion aanvragen?
In principe kun je ervan uit gaan dat je goede hulp en adviezen krijgt van je behandelend arts. Een second opinion is met name als je voor een beslissing staat met ingrijpende gevolgen.  Je kunt een second opinion vragen over een diagnose of over een behandeling. Dit kan bij een specialist in een ziekenhuis of kliniek zijn, maar ook als je twijfelt aan je huisarts.

Hoe vraag je een second opinion aan?
Voor een second opinion heb je een verwijzing nodig van je behandelend arts of huisarts. Vind je het lastig om dit te vragen? Bedenk dan dat je er recht op hebt en artsen hier regelmatig mee te maken hebben. Een arts mag het in principe nooit weigeren, tenzij hij of zij zwaarwegende bezwaren heeft. Mocht je niet op goede voet staan met je zorgverlener kun je ook via je huisarts, zorgverzekering of patiëntenvereniging een second opinion aanvragen. Met de doorverwijzing maak je dan een afspraak bij de arts van je keuze. Dit kan ook een arts zijn die je behandelend specialist of huisarts heeft aangeraden.

Het is verstandig om goed voorbereid naar je second opinion te gaan om het meeste er uit te kunnen halen, schrijf al je twijfels en vragen op en neem dit mee naar je afspraak, zodat je een weloverwogen keuze kunt gaan maken. Idealiter geeft een second opinion je hetzelfde advies als je behandelaar. Mocht dit niet het geval zijn, sta je voor een keuze.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.

Second opinion: welk advies volg je op?
Als het tweede advies afwijkend is, bepaal dan goed voor jezelf waar jij het beste gevoel bij hebt. Met het advies van de tweede medisch specialist gaat u terug naar uw huidige behandelaar. Samen bespreekt u het advies. Uw huidige behandelaar bepaalt of hij het advies overneemt. Eventueel kan je huisarts ook helpen met het maken van de beslissing. In principe blijf je gewoon bij je behandelend arts. Kan deze arts zich niet vinden in je beslissing om het advies van de tweede arts op te volgen? Of heb je geen vertrouwen meer in de arts? Dan kun je er ook voor kiezen om over te stappen naar een andere arts.

 

Krijg ik mijn pruik vergoed?

antwoord

Je kunt vanuit de basisverzekering aanspraak maken voor een vergoeding van een haarwerk, zoals een pruik of haarprothese. Er geldt een maximale vergoeding van 436 euro per jaar (2019). Als de pruik duurder is, zal je in principe zelf moeten bijbetalen. Je betaalt het verplichte eigen risico (jongeren tot 18 jaar uitgesloten) aan de zorgverzekeraar. Als je een vrijwillig eigen risico hebt, dien je deze ook eerst te betalen voordat de zorgverzekeraar gaat vergoeden.
Eventueel kun je, als je een aanvullende verzekering hebt, een extra bijdrage krijgen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Voorwaarden
Bij vergoeding vanuit de basisverzekering gelden voorwaarden:
• Je bent helemaal of gedeeltelijk kaal als gevolg van de chemobehandeling.
• De vergoeding geldt voor de pruik zelf, niet voor het aanmeten van de pruik.
• Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw leverancier is gecontracteerd bij de betreffende verzekeraar, De vergoeding kan, afhankelijk van de polis, lager uitvallen bij een leverancier die niet is gecontracteerd door de zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorg
Als er gebruik wordt gemaakt van een leverancier waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft, kan er direct contact worden opgenomen met de leverancier. Het voorschrift van de medisch specialist is hierbij belangrijk, want hier staat op welk soort haarwerk er nodig/wenselijk is.
Als er gebruik wordt gemaakt van een leverancier waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, moet er in veel gevallen van te voren toestemming worden gevraagd bij de zorgverzekeraar voor de aanschaf, vervanging of reparatie van een pruik.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering
Diverse zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor pruiken. Je komt voor deze vergoeding via een aanvullende verzekering in aanmerking als de pruik duurder is dan de maximale vergoeding die geldt vanuit de basisverzekering. De zorgverzekeraar zal dus eerst vergoeden vanuit de basisverzekering. Vervolgens wordt bekeken wat de aanvullende verzekering daarbovenop nog dekt.
De vergoeding kan bij veel zorgverzekeraars ook gebruikt worden voor een andere vorm van hoofdbedekking, zoals een bandana of hoed.
De vergoeding van pruiken (haarprotheses) vanuit de aanvullende verzekering kan op twee manieren tot stand komen:
1. De zorgverzekeraar vergoed pruiken uit één vast budget ‘hulpmiddelen’. Uit dit budget worden dan ook andere hulpmiddelen vergoed, zoals bijvoorbeeld een gehoorapparaat.
2. De zorgverzekeraar hanteert een aparte vergoeding voor pruiken.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.

Ziektekosten die niet worden gedekt, maar die je zelf betaalt, komen soms in aanmerking als aftrekbare ziektekosten bij de aangifte inkomstenbelasting.