Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
  1. Home
  2.  » 
  3. Nieuws
  4.  » Vera IJmker wint de onderzoeksronde Voeding bij Kanker
Het subsidiebedrag van €30.000 euro van de onderzoeksronde Voeding bij Kanker is toegekend aan Vera IJmker, diëtist-onderzoeker in het Radboudumc. Vera gaat met deze subsidie onderzoeken of het maaltijdconcept FoodforCare Thuis zorgt voor een betere kwaliteit van leven bij patiënten met palliatieve chemotherapie.

Donderdag 3 april heeft de jury van de onderzoeksronde Voeding bij kanker elf voorstellen beoordeeld. Ze moest een keuze maken tussen verschillende relevante vraagstukken.

Het onderzoeksvoorstel van Vera IJmker is gekozen omdat het een kwalitatief goed onderzoeksvoorstel is waarvan de resultaten relevant zijn voor de patiënt en de zorgverlener. In het Radboudumc is het FoodforCare concept al volledig uitgerold, de eerste resultaten van het klinische onderzoek volgen spoedig. Nu zal worden onderzocht of het programma in de thuissituatie positief is voor de kwaliteit van leven, de voedingsinname, voedingstoestand, patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit bij patiënten met palliatieve chemotherapie.

Het onderzoek zal dit jaar starten. Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVD op 3 november 2017 zal Vera IJmker een korte toelichting geven op haar onderzoek. De resultaten zullen worden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek.

De onderzoeksronde Voeding bij Kanker is georganiseerd door het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) en de Nederlandse Verenging van Diëtisten (NVD). Het NFtK stelt € 30.000 beschikbaar voor onderzoek naar de rol van voeding bij kanker, waarbij de resultaten van het onderzoek bijdragen aan verbetering van de zorg en het welzijn van (ex-)oncologiepatiënten en er een duidelijke relatie is met de diëtetiek.