Ik wil geld geven

Ik wil geld geven

Waarom het Nationaal Fonds tegen Kanker steunen?

Op welke manier kunnen we mensen met kanker het best helpen? Met een zo compleet mogelijke kankerzorg, vindt het Nationaal Fonds tegen Kanker. Voor ons is die zorg pas compleet als ook voeding, beweging en welzijn deel uitmaken van de behandelplannen.

Het NFtK wil dit bereiken door wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken waarin aandacht is voor onderwerpen als voeding en beweging in relatie tot kanker. We willen hiermee laten zien dat een completere kankerzorg werkt. PANFIRE, een studie naar toepassing van het NanoKnife, gecombineerd met een gericht voedingsbeleid is hier een succesvol voorbeeld van.

Daarnaast wil het NFtK deze zorgmogelijkheden veel meer onder de aandacht brengen. Voedingsdeskundigen en fysiotherapeuten zouden een belangrijkere rol moeten krijgen in de zorg rondom de patiënt binnen het behandelingsplan. Allereerst richten we ons op mensen die door kanker getroffen zijn. We vinden het van het grootste belang dat zij goed op de hoogte raken van alle behandelingsmogelijkheden. Als je weet wat er kan, kun je de juiste vragen stellen aan je behandelaar en zo optimale zorg realiseren.

Deze inspanningen kosten veel geld, maar leveren ook veel op: een langer en beter leven voor kankerpatiënten. Wilt u ons helpen dat doel te bereiken? Er zijn diverse mogelijkheden om te doneren.

• Online doneren

Een van de mogelijkheden is online doneren middels onderstaande button.

• Zelf overmaken

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0000 207205 t.n.v.het Nationaal Fonds tegen Kanker.

• Machtiging

U kunt ook een machtiging afgeven. Het NFtK regelt dan voor u de uitvoering hiervan. Voordeel is dat u hier verder geen omkijken naar meer naar heeft. Deze machtiging kan eenmalig zijn maar ook maandelijkse al gelang uw wensen en is te allen tijde opzegbaar.

Lees meer

Hier vindt u de machtigingskaart NFtK. U kunt de ingevulde machtiging met handtekening zonder postzegel sturen naar:

Nationaal Fonds tegen Kanker
Antwoordnummer 9163
1000 WV Amsterdam

• Periodieke schenking

In een schenkingsovereenkomst legt u een periodieke schenking vast waardoor de gehele gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting zonder drempel. De looptijd is minimaal vijf jaar. Dubbel voordeel, ten eerste voor u en daarbij uw gift komt volledig ten goede aan de doelstellingen van het NFtK.

Lees meer

Voor deze belastingaftrek gelden de volgende voorwaarden:

• De periodieke schenking moet schriftelijk zijn vastgelegd. Wij kunnen u daarbij helpen.
• Er dient over een periode van 5 jaar ieder jaar minimaal 1 keer per jaar een bedrag te worden geschonken.
• De ontvanger van de gift (het goede doel) moet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. Het NFtK heeft die ANBI-status.

U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke gift (minimaal 5 jaar). Hoe hoger de schenking, hoe groter het bedrag dat u kunt aftrekken. Uiteraard kan de periodieke schenking te allen tijde worden gestopt, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Schenking regelen

Het vastleggen van periodiek schenking kan het NFtK makkelijk voor u regelen Als u onderstaande formulieren van de Belastingdienst invult, sturen wij deze ondertekend retour aan u.
• Een overeenkomst periodieke schenking
• Een betalingsvolmacht periodieke schenking

het RSIN nummer van het NFtK is 807820301. Dit moet u invullen op de formulieren

U kunt beide formulieren zonder postzegel naar het NFtK sturen.
Nationaal Fonds tegen Kanker
Antwoordnummer 9163
1000 WV Amsterdam

• Nalaten aan het Nationaal Fonds tegen Kanker

We zien het steeds vaker. Donateurs van het NFtK die besluiten om in hun testament een bedrag toe te kennen aan ons fonds. De gedachte is dat je ook na je leven een mooi statement van maatschappelijke betrokkenheid wilt maken.

Lees meer

Mocht u veel belang hechten aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker voor een langer en beter leven voor mensen met kanker en de activiteiten van ons fonds een warm hart toedragen, dan zouden wij het uiteraard buitengewoon waarderen als u het NFtK tot (mede-)erfgenaam zou maken.

Waarom het NFtK in uw testament?

Door het Nationaal Fonds tegen Kanker op te nemen in uw testament, helpt u mee aan voorlichting en wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Met uw hulp financieren wij onderzoeken en projecten op het gebied van voeding, beweging en welzijn met het doel een Langer Beter Leven voor mensen met kanker. Dat is belangrijk want mensgerichte behandelingen worden nog te weinig ingezet terwijl ze wel bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en tevens kunnen zorgen voor vergrote van de kans op overleving van kanker. U beslist zelf welk deel van de nalatenschap ten goede komt aan het NFtK en in welke vorm dat gebeurt. U kunt kiezen voor een legaat (meestal een vast bedrag) of erfstelling (deel of de gehele nalatenschap).

Wat is een nalatenschap?

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle schulden en bezittingen die u achterlaat als u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Wie dat zijn kunt u zelf bepalen door dit bij de notaris vast te laten leggen in een testament. Doet u dat niet dan bepaald de wet dat. Heeft u specifieke wensen dan kunt u dat eenvoudig en naar uw inzichten laten vastleggen in een testament. De notaris kan u advies geven over uw specifieke wensen en situatie.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament dat aangeeft dat er een door u vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld een bepaald bedrag als legaat nalaten aan het NFtK.

Erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u het NFtK in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Geen successiebelasting

Het NFtK is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dat houdt in dat er geen belasting betaald hoeft te worden over de nalatenschap. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij het NFtK komt.

Een testament opmaken

Een testament moet worden opgemaakt door een notaris. Vaak is een oriënterend gesprek van een half uur gratis. De uiteindelijke kosten worden bepaald door de omvang en complexiteit van het testament.

De notaris

De notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 – 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.notaris.nl

Wilt u meer weten over nalaten aan het NFtK, dan staan wij u graag te woord. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.30 uur op nummer 020 – 530 49 33

Ik wil helpen

Het Nationaal Fonds tegen Kanker is een onafhankelijk fonds en ontvangt geen overheidssteun. Voor al onze projecten, voorlichting en onderzoeken zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Naast financiële mogelijkheden die er voor de particulier en bedrijven zijn om te helpen de doelstellingen te realiseren bestaan er ook andere manieren om de werkzaamheden te steunen. Momenteel zijn wij opzoek naar vrijwilligers die het bestuur willen aanvullen maar ook mensen die hun expertise willen inzetten voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau.

Zelf een actie starten

Wilt u het Nationaal Fonds tegen Kanker steunen door een eigen actie op te zetten? Dat kan! U kunt bijvoorbeeld een benefietfeest of een sponsorloop organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan doelstellingen van het NFtK. U bent van harte welkom om uw ideeën met ons te delen. Neem daartoe gerust contact op met: de heer L. Claassen tel: 020-5304933. Hieronder vindt u voorbeelden van acties georganiseerd voor het Nationaal Fonds tegen Kanker.

UMBRiO LifeCycle editie 2016

Vrijdag 9 September stond de UMBRiO LifeCycle editie 2016 op de kalender. Voor deze editie  hebben de deelnemers en sponsoren zich ingezet voor Stichting Nationaal Fonds Tegen Kanker. Iedereen kent wel iemand die met deze vreselijke ziekte te maken heeft gekregen en...

Lees meer

Salaris donatie

Binnen uw organisatie kunt u uw werknemers motiveren een klein bedrag van hun maandsalaris te sparen voor het NFtK. Als beloning kan de organisatie zelf het totaalbedrag verhogen tot een mooi rond getal. Ook momenten waarop uw werknemers extra inkomsten krijgen in de...

Lees meer

Gedichten

Gedichten voor het NFtK Begin maart 2015 lanceerde Marcel P. Vaandrager zijn gedichtenbundel ‘Deze Niet’. Per verkochte bundel gaat €1,- naar het Nationaal Fonds tegen Kanker. De bundel bevat een selectie van eigen gedichten die Marcel Vaandrager in de afgelopen jaren...

Lees meer

kikkeropfleurdoos

De kikkeropfleurdoos is een initiatief door vrijwilligers opgezet en gerund en bedoeld voor mensen die recent te horen hebben gekregen dat zij kanker hebben. De kikkeropfleurdoos wil hen een steuntje in de rug bieden en bevat een combinatie van praktische informatie...

Lees meer

Benefiet galadiner

Op 1 februari 2016 organiseerde de Cas Spijkers Academie een galadiner in De Vereeniging in Nijmegen. Dit was ter nagedachtenis aan de oprichter van deze koksopleiding, topchef Cas Spijkers, én als benefiet ten bate van het NFtK. Tien toppers uit de wereld van de...

Lees meer

Roots voor Moods

Roots for Moods heet het label dat enkele kwekers uit het Westland en een specerijenfabrikant hebben bedacht om de curcuma longa onder de aandacht te brengen. De curcuma longa is een prachtige sierplant die van origine uit het Verre Oosten komt. Hij wordt ook wel de...

Lees meer

Hardlopen voor PANFIRE

In september 2014 liep Marion Meerwaldt de marathon van Berlijn. Om geld op te halen voor het PANFIRE-onderzoek naar alvleesklierkanker, dat momenteel aan het VUmc wordt uitgevoerd. Hoewel zij voor de eerste keer zo’n grote afstand liep, bereikte ze de finish. En er...

Lees meer

Kalenderactie voor goede doel

Marcel Vaandrager, dichter en Irene Damminga fotografe, hebben na eerdere succesvolle projecten, waarbij een combinatie van beeld en gedicht zijn gebruikt, nu een mooie verjaardagskalender gemaakt. Per kalender wordt een halve euro geschonken aan het Nationaal Fonds...

Lees meer

Route 1800

Wiepke Engeltjes fietst tegen kanker In 2013 overlijdt Artje Engeltjes aan borstkanker. Haar dochter, de toen 21-jarige Wiepke, doet iets heel bijzonders met deze ingrijpende gebeurtenis. Wiepke heeft een foto waarop zij samen met haar moeder staat. Deze foto is...

Lees meer

Mind District

Een dans over verlies In januari 2012 waren er een aantal dansvoorstellingen te zien met de titel Mind District. De choreografie van deze dansvoorstelling is gemaakt door Annalee Duppen en gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een van haar dansers. Zij heeft...

Lees meer