Spoorelementen

Spoorelementen

Spoorelementen, ook wel sporenelementen of sporenmineralen genoemd, zijn elementaire stoffen die noodzakelijk zijn voor de mens. Ze komen in kleine hoeveelheden voor in ons voedsel. Spoorelementen zijn noodzakelijk voor groei en functioneren van het organisme, maar kunnen in grotere hoeveelheden ook ongunstig en zelfs dodelijk zijn.

De grens tussen mineralen en spoorelementen is niet heel duidelijk, maar de volgende stoffen behoren zeker tot de spoorelementen: borium, kobalt, molybdeen, en wellicht ook cyaan. Selenium wordt soms ook tot de spoorelementen gerekend. Vermoedelijk zijn nog lang niet alle spoorelementen bekend. Er bestaat voor spoorelementen ook geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) omdat er nog te weinig over bekend is.

Bronnen:

Voedingscentrum
Wikipedia zoekterm sporenelement