Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
Selecteer een pagina

Dendritische celtherapie

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Dendritische celtherapie

Dendritische celtherapie

Dendritische celtherapie is een vorm van immunotherapie, waarbij de afweercellen van het lichaam gestimuleerd worden om afweerstoffen te maken tegen bepaalde (kanker)cellen met als doel deze op te ruimen. De therapie lijkt dus op het principe van vaccinatie met dit verschil dat het activeren van de dendritische cellen gebeurt buiten het lichaam. Na afnemen van bloed worden de cellen buiten het lichaam gekweekt en ‘opgeleid’. Daarna worden zij weer in het lichaam gebracht om hun taak ten uitvoer te brengen.

Hoe werkt Dendritische celtherapie?

Het is al geruime tijd bekend dat kankercellen door ons immuunsysteem aangevallen en opgeruimd kunnen worden. Dat moet ook wel, want volgens de huidige inzichten ontstaan in ons lichaam elke dag kankercellen. Hoeveel dat er zijn is onderwerp van discussie maar vermoedelijk loopt dat aantal minstens in de tientallen per dag. En toch ontstaan er niet dagelijks tientallen tumoren in ons lichaam. Het menselijk afweersysteem ofwel immuunsysteem moet hierbij dus een rol spelen door het onschadelijk maken van de juist ontstane kankercellen.

Lees meer
Op dit principe is de dendritische celtherapie gebaseerd. De term dendritische cellen is bedacht vanwege het uiterlijk van de cellen, die met vele uitlopers een boomachtig aspect hebben. Het Griekse woord dendros betekent namelijk zowel boom als takken. Oorspronkelijk werden deze cellen alleen in de milt aangetroffen, maar de laatste decennia is duidelijk geworden dat ze overal in ons lichaam voorkomen. Ook duidelijk is inmiddels dat dendritische cellen eerst geactiveerd moeten worden om in actie te komen tegen kankercellen. Voor deze activering is gebruik gemaakt van allerlei lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen en zelfs genetisch gemanipuleerde virussen, maar de optimale methode lijkt vooralsnog niet gevonden. Als de dendritische cellen eenmaal geactiveerd zijn, dan activeren zij op hun beurt bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten). Dit zijn de cellen die kankercellen kunnen aanvallen en doden.

Verwachtingen

Een aanpak via het afweersysteem ligt voor de hand, maar ook zijn veel van de inmiddels gepubliceerde resultaten van laboratoriumproeven en klinisch onderzoek veelbelovend. Zo is in het UMC te Utrecht en in het Radboud in Nijmegen een onderzoek gestart naar dendritische celtherapie. In het buitenland wordt ook onderzoek naar deze methode gedaan. Of deze methode effectief en veilig genoeg is om standaard aan mensen met kanker aan te bieden is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.