Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Project Samen Zorgen bij vergevorderde maagkanker

 1. Home
 2.  » 
 3. Acties
 4.  » ‘Samen Zorgen’ bij gevorderde maagkanker

Gratis nieuwsbrief

Specifiek voor patiënten met gevorderde maagkanker is het project ‘Samen Zorgen’ ontwikkeld. Tijdens verschillende groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de onderwerpen voeding, bewegen en welbevinden. De juiste informatie en begeleiding kunnen patiënten helpen om in goede conditie te blijven en met de ziekte en de gevolgen om te gaan.

Samen Zorgen, het project

Hoewel er meerdere behandellijnen beschikbaar zijn voor patiënten met gevorderde maagkanker, komen veel patiënten niet aan al die behandellijnen toe. Om de fitheid van patiënten met gevorderde maagkanker zo veel mogelijk te behouden, is het project ‘Samen Zorgen’ opgezet. Voor dit project, werken verschillende instellingen uit diverse regio’s samen. “Het zorgproject biedt concrete adviezen voor patiënten met gevorderde maagkanker en hun naasten op het gebied van voeding, beweging en welbevinden. Doel is dat patiënten door dit project hun behandeling langer kunnen volhouden, met een betere kwaliteit van leven.”

Samen Zorgen, het doel

Het doel van het zorgproject ‘Samen Zorgen’ is de conditie of fitheid van patiënten met gevorderde maagkanker zo lang mogelijk zo goed mogelijk te houden. Hierbij werken verschillende disciplines samen, waaronder Mostert als internist-oncoloog en Swarte als verpleegkundig specialist Oncologie-Hematologie.

Multidisciplinair team

Het multidisciplinaire team dat het project ‘Samen Zorgen’ heeft ontwikkeld bestaat uit de volgende personen:

Lees meer
 • mevr. Anneke Droop, diëtist, LUMC (Leiden) lid CHIODAZ
 • mevr. Marga Hijkoop, Specialistisch Verpleegkundige Oncologie/Hematologie, Tergooi Ziekenhuis (Hilversum)
 • dr. Bianca Mostert, internist-oncoloog, Erasmus MC (Rotterdam)
 • dr. Grard Nieuwenhuijzen, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)
 • dr. Caroline Speksnijder, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, epidemioloog, UMCU (Utrecht) en Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): Wetenschappelijk College Fysiotherapie
 • dhr. Bas Swarte, verpleegkundig specialist oncologie-hematologie, Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam)
 • dr. Liesbeth Timmermans, patiëntvertegenwoordiger SPKS Leven met maag-of slokdarmkanker, (Utrecht)
 • mevr. Michelle Verseveld, MSc., Oedeem en Oncologie fysiotherapeut, klinische epidemioloog (Phaedra, centrum oncologische zorg en Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL)
 • drs. Lon Claassen, Nationaal Fonds tegen Kanker

Voeding Beweging en Welbevinden

Voor het zorgproject zijn drie belangrijke pijlers vastgesteld: voeding, beweging en welbevinden. “Op elk van deze pijlers biedt het programma concrete adviezen voor patiënten en hun naasten of mantelzorgers om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan”, zegt Mostert. “Wanneer patiënten met de diagnose maagkanker geconfronteerd worden, stort hun wereld vaak in en zijn ze in eerste instantie geneigd zich volledig op de behandeling te focussen. Uiteraard is de behandeling belangrijk, maar voeding, beweging en welbevinden moeten daarbij niet vergeten worden. Op het gebied van voeding valt vaak nog veel te winnen”, geeft Swarte aan. “Eten is vaak een echt obstakel voor patiënten met maagkanker, en een strijdpunt tussen patiënten en hun mantelzorgers.

 Bewegen is ook heel belangrijk, want zonder beweging staat alles stil.” Hierbij kan gedacht worden aan wandelingen, legt hij uit, maar ook aan bewegen thuis. ”
“Ten derde staan we stil bij wat te doen met angst, zorgen en onrust in het hoofd. Zonder rust in het hoofd en een beetje vertrouwen naar de toekomst, kan het ondergaan van de behandeling wel erg zwaar zijn.”Informatiemap en bijeenkomsten

Als onderdeel van dit project worden bijeenkomsten georganiseerd waar onderwerpen aan bod komen zoals voeding, bewegen en welbevinden. Voor deze bijeenkomsten, die in uw ziekenhuis kunnen worden georganiseerd. Er is een uitgebreide informatiemap gemaakt over voeding, beweging en welbevinden. Deze informatiemap kan dienen als ondersteuning voor gespreksleiders, bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige, bij het houden van workshops.” De informatie over voeding, beweging en welbevinden die in de map gegeven wordt, is geschreven door de experts die zitting hebben in het zorgproject. De inhoud is vervolgens beoordeeld door de vertegenwoordiger van de SPKS in de werkgroep. Tijdens bijeenkomsten kunnen suggesties van (ex)patiënten en andere betrokkenen door de ziekenhuizen zelf verder worden uitgewerkt, waarmee een praktische invulling gegeven wordt aan het ondersteunende materiaal.
Het is de bedoeling om (oncologie) verpleegkundigen in te werken om dit soort bijeenkomsten (mede) te organiseren of te begeleiden in hun regio. Zo kunnen instellingen zelf workshops gaan organiseren, mogelijk in samenwerking met andere ziekenhuizen of de patiëntenvereniging.

Bas Swarte: “Ik zou het heel fijn vinden als we in de toekomst van patiënten terughoren dat de tips die we geven in dit zorgproject bruikbaar zijn en dat patiënten uiteindelijk de behandelingen langer kunnen volhouden. Mogelijk met een langere levensduur, maar vooral met een betere kwaliteit van leven.”

Online bijeenkomst

Op 4 november a.s. van 14:00-15:30 uur vindt de eerste online bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst wordt geleid door mevrouw dr. B. Mostert, internist-oncoloog in het Erasmus MC en de heer B. Swarte, verpleegkundig specialist oncologie/hematologie in het Maasstad Ziekenhuis. Via hun behandelend arts kunnen patiënten meer informatie krijgen en zich aanmelden voor deze bijeenkomst.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door Eli Lilly.

 

Meer informatie voor zorgprofessionals en patiënten

Een Langer Beter Leven voor mensen met kanker?