Kurkuma onderzoek

Kurkuma onderzoek

De werking en toepasbaarheid van kurkuma is al veel onderzocht. De belangrijkste resultaten van het onderzoek naar kurkuma op het gebied van celonderzoek, dieronderzoek en onderzoek bij mensen staan in onderstaand overzicht. Meer onderzoek naar mensen met kanker is nodig om hen te helpen.

Celonderzoek

De meeste van de onderzoeken naar kurkuma zijn zogenoemde celonderzoeken: laboratoriumonderzoek naar het effect van kurkuma op celkweken. Het gaat dan zowel om het effect op gezonde cellen als op kankercellen. Door dit celonderzoek is men erachter gekomen dat kurkuma een gunstig effect heeft op tientallen werkingsmechanismen in de cel. Kurkuma is niet alleen een sterke antioxidant (die onze cellen beschermt tegen beschadiging), maar is ook direct betrokken bij verschillende processen die de cel en de celkern gezond maken en houden. Dat is op zichzelf al bijzonder. Maar het meest bijzondere is dat kurkuma in staat is kankercellen aan te vallen. Kurkuma blijkt tumorcellen namelijk te kunnen remmen in de groei en zelfs te doden.

Dieronderzoek

Naast celonderzoek is er ook aardig wat dieronderzoek verricht met kurkuma. Vaak gaat zo’n onderzoek zo: bij een groep proefdieren wordt kanker opgewekt door een kankerverwekkende stof toe te dienen. De dosering daarvan is zodanig dat alle proefdieren ­kanker krijgen. Dan worden er twee groepen proefdieren gevormd. De ene groep krijgt alleen de kankerverwekkende stof, de andere groep krijgt daarnaast ook een bepaalde hoeveelheid kurkuma. Meestal gebeurt dat in verschillende doseringen om tegelijkertijd uit te vinden wat de optimale dosis is. Uit vrijwel al deze onderzoeken komt naar voren dat kurkuma een aanzienlijke bescherming biedt tegen het krijgen van kanker. Kurkuma is ook in staat de groei van kankercellen te remmen en soms ook te doden, waardoor een tumor kleiner wordt of soms zelfs ­verdwijnt. En dat geldt voor een heleboel verschillende soorten kanker. Daarmee is kurkuma dus veel minder kankerspecifiek dan veel van de tegenwoordig gebruikte chemotherapeutica (chemomiddelen) tegen kanker. Ook is in dieronderzoek gebleken dat kurkuma in combinatie met andere kankerbehandelingen een zinvolle bijdrage kan leveren.

Onderzoek bij mensen

Er is veel gedaan op het gebied van onderzoek op de laboratoriumtafel en in proefdieren. Helaas is er nog veel te weinig goed onderzoek uitgevoerd bij mensen met kanker. Dat is belangrijk omdat wij mensen niet vergelijkbaar zijn met losse cellen of muizen. Het is belangrijk als er een behandeling wordt aangeboden dat de patient weet wat hij mag verwachten. Is het veilig, werkt het, hoeveel moet ik nemen etc., etc. Al deze vragen zijn helaas door niemand te geven omdat onderzoek ontbreekt. Daarom willen wij graag meer onderzoek naar voeding. Dat kan alleen door de support van u en anderen. Wilt u bijdragen, dan gaan wij het mogelijk maken. Steun nu en klik hier.  Kurkuma is geen wondermiddel maar is wel heel veel belovend en meer dan de moeite waard om onderzoek naar te doen. Helaas zal dat niet gebeuren door de farmaceutische industrie omdat het niet meer te patenteren is. Willen we minder giftige mogelijkheden om kanker te bestrijden dan lijkt hier een serieuze kandidaat te liggen. Laten we het samen doen.

Leest u ook de folder over kurkuma.