Privacyverklaring

Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker, voor onderzoek naar reguliere en complementaire behandelingen (“NFtK”) acht het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Door deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. NFtK heeft als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

1 Welke persoonsgegevens verwerkt NFtK?

1.1 Voor onze doelstellingen zullen wij een aantal persoonsgegevens van u moeten verwerken, zoals uw naam, geslacht, adres, woonplaats, email adres, (mobiel) telefoonnummer, bank- of girorekeningnummer, giftgegevens en gegevens inzake een door u afgegeven machtiging.

1.2 NFtK kan uw persoonsgegevens van u zelf of van derden verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld uw gegevens verstrekken als u een donatie (via een automatische machtiging) doet, of als u contact met ons opneemt. Wij kunnen uw gegevens ook op rechtmatige wijze van derden hebben verkregen.

 

2 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

2.1 NFtK heeft ten doel:

 • hen die lijden aan kanker te (doen) helpen,
 • het bevorderen van preventie van kanker in algemene zin, met name voor hen met een verhoogd risico op kanker,
 • al zulke activiteiten te bevorderen die gericht zijn op het voorkomen van kanker,
 • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding van kanker,
 • het bevorderen van de verstrekking van vergoedingen ten behoeve van preventie, behandeling en genezing van kanker,
 • het verstrekken van voorlichting omtrent de mogelijkheden van preventie, behandeling en genezing van kanker,
 • het verstrekken van voorlichting omtrent psychische, sociale, morele en financiële steun aan kankerpatiënten,
 • alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband kunnen houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2.2 In verband met haar doelstellingen kan NFtK uw persoonsgegevens verwerken voor: activiteiten die gelet op de doelstellingen van NFtK gebruikelijk zijn;

 • het verstrekken van informatie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het behandelen van klachten/geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • en/of het uitvoeren van wettelijke regelingen.

2.3 Wij kunnen derden inschakelen die voor ons diensten verrichten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

3 Berichten via de website

3.1 Via deze website kunt u berichten aan anderen (vrienden, kennissen, etc.) sturen om hen te attenderen op bepaalde informatie op deze website. Wij zullen de e-mailadressen van de ontvangers van deze berichten uitsluitend gebruiken voor het doorsturen van uw berichten. Daarna verwijderen wij deze e-mail adressen van de ontvangers van de berichten.

 

4 Cookies

4.1 Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt of dat u steeds van elke nieuwe door ons geïnstalleerde cookie op de hoogte wordt gesteld. Indien cookies niet geaccepteerd worden, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website.

 

5 Hyperlinks naar andere websites

5.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

 

6 Wijzigingen

6.1 NFtK kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens opvragen en zo nodig laten wijzigen. Als u niet langer informatie van NFtK wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven. Hiervoor en voor uw andere vragen over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op:

NFtK

W.G. Plein 187
1054 SC Amsterdam
tel. 020 5304933
e-mailadres: info[at]tegenkanker.nl

Deze Privacyverklaring treedt in werking op: 1januari 2011