Nationaal Fonds tegen Kanker

Nationaal Fonds tegen Kanker

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich er voor in dat mensen met kanker een zo compleet mogelijke kankerzorg krijgen. Voor ons is die zorg pas compleet als ook voeding, beweging en welzijn deel uitmaken van de behandelplannen. Dat gebeurt helaas nog niet overal in voldoende mate. In de zorg rond een patiënt zouden voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en zorgprofessionals gespecialiseerd in psychosociale oncologische zorg een belangrijkere rol moeten krijgen.

Dit wil het NFtK veel meer onder de aandacht brengen. Allereerst richten we ons op mensen die door kanker getroffen zijn. We vinden het van het grootste belang dat zij goed op de hoogte raken van alle behandelingsmogelijkheden. Als je weet wat er kan, kun je de juiste vragen stellen aan je behandelaar en zo optimale zorg realiseren. Patiëntenvoorlichting speelt dus een grote rol.

Naast voorlichting financieren wij wetenschappelijk onderzoek, waarin aandacht is voor onderwerpen als voeding en beweging in relatie tot kanker. We willen hiermee laten zien dat een completere kankerzorg werkt.

Verklein het risico op kanker

Bewegen bij Kanker onderzoeksronde 2018

Oproep aan bewegingsprofessionals oncologie
Meedoen kan tot 22 december 2018

Voeding bij kanker onderzoeksronde 2019

Oproep aan voedingsprofessionals oncologie

Over kanker

 

Lees meer

Kankersoorten

 

Lees meer

Recepten bij eetproblemen

 

Lees meer

Ik wil helpen!

 

Doneren

U wilt beter begrijpen wat kanker is. Misschien bent u zelf een patiënt, heeft u iemand in uw omgeving met kanker of bent u bang dat u zelf kanker heeft.

Kanker is niet één ziekte maar een verzamelnaam voor ruim honderd verschillende kwaadaardige tumoren. Wij hebben alle verschillende soorten op een rij gezet.

Recepten voor mensen met kanker die door de ziekte en de behandeling problemen ondervinden met eten.

Met uw steun geeft u mensen hoop, hoop op een beter leven en misschien wel genezing. Kijk wat u kunt doen om een bijdrage te leveren.

Blijf op de hoogte

 

Schrijf u nu in

Onderzoek

 

Lees meer

Kinderen en kanker

 

Lees meer

Fit to Fight darmkanker

 

Lees meer

Onze maandelijkse nieuwsbrief informeert u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) kanker. U kunt zich gratis inschrijven.

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om behandelingen gerichter en efficiënter te maken. Bekijk hier de resultaten van deze onderzoeken over kanker.

In dit project wordt aan kinderen en jongeren uit een kwetsbare leeftijdsgroep die te maken krijgen met kanker in het gezin, professionele hulp en een luisterend oor aangeboden.

Topsportaanpak om mensen met darmkanker fit te krijgen voor de operatie.